Спедицията и логистиката – ключ към успешния бизнес

Качествената спедиция и логистика вървят ръка за ръка с успеха на всеки уважаващ себе си бизнес.

Защо това е така?

Нека първо обясним какво представляват сами по себе си спедицията и логистиката, които за повечето хора звучат като едно и също нещо, но това не е точно така.

Каква е разликата между спедиция и логистика

Спедиция и логистика 11

Спедиция и логистика – вижте повече!

Спедицията е услуга, чийто фокус е върху действителното, физическо превозване на стоки/товари, посредством сухопътни, морски и въздушни транспортни средства или комбинация от тях. Спедиторските услуги могат да бъдат разделени на три различни области: инфраструктура, превозни средства и операции. Транспортът позволява комуникация и търговия между двете страни.

При планирането на процеса на изпращане методът на транспортиране е от голямо значение. Трябва да се определят разходите, колко е важно пратката да достигне до крайния потребител в определен срок, стойността на стоката, както и размера и теглото на стоката.

Логистиката обхваща много по-широка сфера от дейности, които улесняват управлението на движението на стоките в рамките на веригата за доставки.

В логистиката са включени дейности като прогнозиране на търсенето, експортно опаковане, етикетиране на картонени опаковки, управление на поръчки, инспекция, управление на транспорта, митническо освобождаване, складиране, дейности по дистрибуция, документация и др. Няма да е пресилено ако кажем, че повечето дейности, които улесняват международния транспорт на товари, са част от логистичната индустрия.

Спедицията и логистиката често се обединяват в името качественото и пълно обслужване на клиентите.

В днешния забързан и динамичен свят една от най-дефицитните стоки се оказва времето. Това бързо ориентира голяма част от фирмите, занимаващи се с транспорт на стоки, да започнат да съвместяват спедицията и логистиката и да предлагат и двете услуги.

Как и с какво могат да бъдат полезни фирмите за спедиция и логистика

Истината е, че адекватната спедиция и логистика не са толкова просто нещо, колкото изглежда на пръв поглед – не става дума само за това да се натовари, например, един камион със стока и да се достави от точка А до точка Б.

Логистичният мениджмънт е важен процес.

Ето с какво може да ви помогне една компания за спедиция и логистика:

 • Международна спедиция и логистика

В съвременната нарастваща икономика международната спедиция и логистика се превърнаха в една от най-важните услуги на развития свят. Мултинационалните компании разчитат на тези посреднически услуги за транспортиране на стоки от бизнеса до потребителите. Много логистични доставчици са специализирани в международна спедиция и логистика, така че те са експерти в международните изисквания за доставка на различни стоки. Също така доставчиците на спедиция и логистика, които са специализирани в товарен превоз, могат да помогнат да се определи кой вариант за транспорт е най-подходящ за различните размери и видове пратки (въздушни, сухопътни, морски маршрути и др.). И не на последно място, доставчиците, които са специализирани в спедиция и логистика, могат да договарят цените с доставчици на пратки от трети страни, както и да определят най-достъпния транспортен маршрут за различни размери на пратката.

 • Документите за внос и износ обикновено биват подготвяни от компаниите, занимаващи се със спедиция и логистика.

Изисква се обширна документация за всеки бизнес за превоз на стоки по международни линии. Компаниите за спедиция и логистика са висококвалифицирани в обработката на тези детайли. Те са запознати с всички международни изисквания и често се наемат да наблюдават каналите за внос и износ за бизнеса. Международният транспорт става все по-разпространен: много компании създават продукт в една страна, произвеждат го във втора държава (или множество други държави) и накрая разпространяват продукта на потребители в трети страни, т.е. другаде. Всеки етап от тази верига за доставки изисква документация за продуктите, която до голяма степен се контролира от компаниите за спедиция и логистика – по този начин се създава  по-ефективен международен работен процес.

 • Складови услуги и наемане на площ за карго
Спедиция и логистика 12

Спедиция и логистика – разберете сега!

Много компании (особено тези при които се налага международен транспорт) имат изисквания за съхранение на закрито или открито, за да запазят в безупречно състояние търговските продукти. Фирмите за спедиция и логистика могат да се справят с всички услуги, необходими за съхранение на стоките, като процедури за прием, проверка и съхранение. Когато клиентите са готови да изпратят стоките, които трябва да бъдат съхранени, компаниите за спедиция и логистика им помагат да намерят подходящи опции за размер и цена.

 • Консолидация на товари

Доставчиците на спедиция и логистика се специализират в ефективно транспортиране на стоки от едно място на друго, което означава максимално използване на транспортните пространства и минимизиране на ресурсите, необходими за транспорта. Един от най-добрите начини за бизнесите да спестят пари от търговски пратки е да използват услугите за „обединяване на товари“ – групажни пратки. Това означава, че компаниите за спедиция и логистика ще консолидират пратката на един клиент с други малки пратки, често от други клиенти, за да постигнат по-ниска обща стойност на изпращане. Консолидирането на товари помага за спестяване на обща енергия и разходи. Следователно възползването от тази опция е по-щадящо и за околната среда – вместо няколко превозни средства за всяка пратка поотделно, много товари се обединяват в един транспорт и така се намалява въглеродния отпечатък.

Новите технологии и влиянието им в сферата на спедицията и логистиката

Усъвършенстването на новите технологии повлия благоприятно на развитието на спедицията и логистиката – те позволиха наблюдение в реално време на потока, ресурсите и прозрачността, в множество точки. Технологията осигури безпроблемен обмен на оперативна информация с ключови показатели за ефективност, които рационализираха и организираха спедицията и логистиката.

Говорете с професионалисти в сферата на спедицията и логистиката

Спедиция и логистика 13

Спедиция и логистика – научете повече!

Неефективният транспорт и съхранение на продукти може да накара всяка компания да загуби хиляди левове. Това понякога може да причини големи загуби и в глобален мащаб. Фирмата за управление на спедицията и логистиката може да съдейства за съхраняването, транспортирането и предоставянето на необходимата документация, да помогне на вашите канали за внос и износ да работят по-плавно и по-ефективно. От решаващо значение е, особено при международния транспорт, да говорите със специалист, за да определи как транспортирането и съхранението на стоки могат да бъдат по-ефективни и рентабилни.

АДЕЕЛ е на ваше разположение за всякакви въпроси относно спедицията и логистиката.

Доверете ни се! Ние ще се погрижим за вашето карго по най-подходящият за него начин, ще ви освободим от ангажимента да попълвате купища документи и ще доставим всичко коректно и точно, при това от врата до врата, стига да го пожелаете!

Спедицията и логистиката – ключ към успешния бизнес
Каква е разликата между спедиция и логистика
Спедицията и логистиката често се обединяват в името качественото и пълно обслужване на клиентите
Как и с какво могат да бъдат полезни фирмите за спедиция и логистика
Новите технологии и влиянието им в сферата на спедицията и логистиката
Говорете с професионалисти в сферата на спедицията и логистиката
АДЕЕЛ е на ваше разположение за всякакви въпроси относно спедицията и логистиката

История на спедицията

Една от първите, познати фирми за спедиция е създадена от Томас Меадоус и съдружниците му през 1836 година в Лондон.

 Тогава те са предлагали не само локална, но и международна спедиция. Според списанието, което те са издавали през 20 век „Understanding the Freight Business“, увеличаването на транспортните кораби и железниците е създало нуждата от спедицията и спедиторските компании. Търговията между Европа и Северна Америка е още един стимул за развитието на спедицията.

Спедиция - История на спедицията

Спедиция от АДЕЕЛ – История на спедицията

Първоначалната задача на фирмата, занимаваща се със спедиция, е била да уреди транспорт на стоки, като сключва договори с много и различни превозвачи. Отговорностите на фирмата за спедиция са включвали съвети относно нужните документи, разрешителни и митнически изисквания и регламентации в страната, за която каргото ще пътува. Кореспондентът на фирмата за спедиция, който се намира в приемащата държава се е грижил за стоките на клиентите и ги е информирал за въпроси и фактори, които могат да повлияят на транспорта на каргото.

В съвремието ни, фирмите за спедиция поемат същите отговорности за вашето карго. В момента спедиторите могат да бъдат местни превозвачи, да действат като агенти на други фирми за спедиция или да оперират като клон. При една сделка, фирмата за спедиция може да действа като превозвач на каргото, агент на своя клиент или и двете.

Но защо имаме нужда от спедиция и спедитори?

Добрата фирма за спедиция може да ви спести много часове и потенциални главоболия при подготвянето на всички нужни документи и разрешителни за вашето карго. Всеки производител и бизнес има доверена фирма за спедиция, която да се грижи за неговия международен транспорт – както внос, така и износ. Предимствата при избирането на фирма за спедиция са десетки. Част от тях включват:

 1. Фирмата за спедиция се грижи за допълнителни документи и услуги, които са неизменна част от международния транспорт. Такива са например:
  1. Застраховки
  2. Митническа документация
  3. Разрешителни и други
 2. Фирмата за спедиция предоставя на партньорите си нужни документи при обработката на каргото, като:
  1. Документация за произхода
  2. Складиране на каргото
  3. Търговска / експортна фактура и други
 3. Фирмата за спедиция винаги държи на личната комуникация, както и се стреми да предоставя услуги, които да отговорят на всички изисквания на клиента.

Независимо дали сте огромен бизнес, малка фирма или физическо лице, дали става въпрос за огромни товари или малки пратки, фирмата за спедиция ще се погрижи за вашето карго от врата до врата. Това включва коректното попълване на всички транспортни документи, цялата организация и координация на доставчиците, опаковане, складиране и транспорт.

Как да намерите добра фирма за спедиция?

Спедиция

Спедиция от АДЕЕЛ

Откриването на качествена фирма за спедиция може да бъде нелека задача, но ние ще се опитаме да ви помогнем. В процеса на търсенето, трябва да съобразите няколко елемента, които ще ви помогнат да откриете точно това, което търсите.

Определете какво търсите

Преди да започнете да търсите фирма за спедиция, трябва да сте наясно какво точно искате от нея. Какъв товар ще транспортирате, какви са ви сроковете, бюджетът, предпочитан модел на транспортиране, големината и обема на каргото. Трябва да сте наясно с тези параметри, защото със сигурност това ще са първите въпроси от всяка фирма за спедиция.

Може ли фирмата за спедиция да ви предложи разнообразни решения?

Важно е да проучите и разберете дали фирмата за спедиция може да ви предложи решения за вашия товар, независимо от дестинацията. Може спедитора да предлага морски транспорт от Китай, но дали ще ви помогне с въздушен от Виетнам или сухопътен от Германия. Проучете дали фирмата за спедиция имат опита, знанията и партньорите да достигнат до желаната от вас дестинация.

Членуват ли в международни мрежи за спедиция?

Членството в реномирани, световноизвестни мрежи от фирми за спедиция изисква отлично качество, управление, независимост и много други качества. Ако избраният от вас спедитор членува в подобна мрежа шансовете фирмата да се погрижи с внимание за вашето карго е много по-голям, от колкото при свободни оператори. Също така, членството в подобни мрежи показва качество, независимост и признание.

Ако се чудите как да намерите наистина добър спедитор – имате късмет, защото вече сте попаднали на такъв! Това е сайтът на АДЕЕЛ – ние се занимаваме с международна спедиция от 13 години и сме готови да се погрижим за вашето карго. Като членове на световноизвестните мрежи от независими спедитори Globalink и Freight Midpoint ние сме готови да се погрижим и поемем вашите нужди и да организираме доставката на вашите товари  до всяка дестинация, която пожелаете!

Свържете се още днес с нас и доверете вашето карго на АДЕЕЛ!

История на спедицията
Но защо имаме нужда от спедиция и спедитори?
Как да намерите добра фирма за спедиция?
Определете какво търсите
Може ли фирмата за спедиция да ви предложи разнообразни решения?
Членуват ли в международни мрежи за спедиция?