Incoterms

Incoterms се отнася до широко използваните условия за продажба и транспорт. Те представляват 11 международно признати правила, които определят отговорностите на продавачите и купувачите. В Инкотермс се посочва кой отговаря за плащането и управлението на пратката, застраховката, документацията, митническото оформяне и други логистични дейности.