Митническо представителство и митнически склад

Митническите услуги играят решаваща роля в международния транспорт, осигурявайки освобождаване на пратките и спазване на разпоредбите. В ADL разбираме важността на ефективните митнически процеси и нашата цел е да ги направим безпроблемни за Вас.

Митническите валутни курсове се променят поне веднъж в месеца! Повече информация за валутните курсове можете да получите тук!

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”  за приходи от мита, ДДС и акциз при внос, глоби, санкции и наказателни лихви, акциз при сделки в  страната и свързаните с него наказателни лихви. 

IBAN 

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА 

BG80 BNBG 9661 8000 1222 01 

дължими мита, ДДС и акцизи при внос и свързаните с  тях глоби, санкции и наказателни лихви;

 

Изисквания за преводи към сметките на Агенция “Митници”, валидни от 01.01.2022 г.: 

За извършването на преводи към сметките се прилага„Платежно нареждане/вносна бележка за  плащане от/към бюджета“ (платежният документ по т. 2.4 от Указание на БНБ „За съставяне на платежни  документи към Наредба № 3 на БНБ“ /2016 г./) 

Реквизита за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото  лице” и „ЛНЧ на задълженото лице”, е задължителен за попълване.

В реквизита “Вид плащане” (към сметката на получателя) се попълва задължително код 808080.

 

 

Търсенето на услугите на митническа агенция продължава да расте. Този феномен се наблюдава, както сред фирмите, така и сред потребителите, които предпочитат да пазаруват в Интернет. Именно документите, които се подготвят от митническата агенция са важен и задължителен придружаващ елемент към всички международни пратки от и до трети страни. Но какво още трябва да знаете за този тип документи и за работата на една митническа агенция?

 
митническо представителство от ADL

Пряко и косвено митническо представителство

Разположени в непосредствена близост до Митница Летище София, ние предлагаме комплексни представителни услуги както за фирми, така и за физически лица. Също така отговаряме за цялата необходима документация и процедури за внос или износ на стоки от трети страни. С ADL, може да се доверите, че ще получите упълномощен митнически представител, без да губите времето си в ненужно ходене и чакане на опашки. 

 

Сигурен митнически агент

Като доверен партньор, ADL притежава постоянно разрешение за митнически агент (№ 406-2), издадено от Министерство на Финансите на 11.05.2006 г. Бъдете сигурни, че поверителността е от изключително значение за нас и ние гарантираме защитата на Вашата лична информация.

 

ADL и нашето митническо представителство

В нашия списък с кодове и банкови сметки на митническите учреждения ще намерите всичко необходимо. Редовно актуализираме информацията, включително валутните курсове, които се променят поне веднъж в месеца. Всички подробности за валутните курсове можете да откриете при нас!

Ако желаете да ни номинирате за митнически агент, може да откриете нотариално заверено пълномощно в нашия онлайн сайт. 

Ако имате някакви въпроси относно митнически услуги или се нуждаете от помощ с митнически пратки от Китай или други страни, ние сме тук, за да Ви помогнем. Свържете се с нас на 02/9789873, 0885140869 или на sales@adlbg.com. Оставете ADL да се справи с вашите митнически изисквания, докато вие се фокусирате върху най-важното за вашия бизнес.