Видове контейнери за внос и износ на пратки

Контейнерният транспорт използва различни видове контейнери, за да отговори на разнообразните изисквания за превоз на товари. Тези контейнери са проектирани така, че да побират различни стоки и да осигуряват безопасното им и ефективно транспортиране. Нека разгледаме видовете контейнери, които ADL предлага.

Стандартен 20-футов контейнер

20 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).

 Стандартен 40-футов контейнер

40 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’DV.

40 футов контейнер с увеличен обем (HighCube)

40 футов контейнер с увеличен обем

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).

Открит отгоре 20 футов контейнер

Открит отгоре 20 футов контейнер

Използва се за обемни товари, които трябва да се товарят с кран, отгоре. Приема се за 1 TEU. Обозначава се с 20’ОТ.

Открит отгоре 40 футов контейнер

Открит отгоре 40 футов контейнер

Използва се за високи и за дълги товари, които трябва да се товарят с кран отгоре. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’ОТ.

20 футов флет-рек контейнер 

20 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 1 TEU, ако товарът не излиза извън едно контейнерно място (слот).

В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 20’Flat-rack.

40 футов флет-рек контейнер 

40 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 2 TEU, ако товарът не излиза извън две контейнерни места (слота).

В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 40’Flat-rack.

20 футов хладилен контейнер

20 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим.

Има електрически задвижван хладилен агрегат. Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 1 TEU. Обозначава се с 20’Reefer.

40 футов хладилен контейнер

40 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим. Има електрически задвижван хладилен агрегат.

Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 2 TEU. Обозначава се с 40’Reefer.

Благодарение на целенасочените усилия на Международната организация по стандартизация (ISO) от 1961 г. насам транспортът на контейнери е станал свидетел на забележителна стандартизация. Тази глобална индустрия вече се придържа към стандартизираните размери, определени от ISO за всички контейнери. Сред различните налични размери, 20-футовите и 40-футовите контейнери са се превърнали в най-важните и широко използвани единици в контейнерния транспорт днес. В перспектива 1 фут е равен на 30,48 см.

 

Видове контейнерни превози

В контейнерните превози 20-футовият контейнер обикновено се нарича Twenty-foot Equivalent Unit (TEU), а 40-футовият контейнер – Forty-foot Equivalent Unit (FEU). Обозначенията TEU и FEU са се превърнали в норма за индустрията, което отразява широкото използване на тези размери контейнери.

 

Превозът с контейнери включва различни видове контейнери, всеки от които е проектиран да задоволява специфични нужди. Нека разгледаме някои от тези видове контейнери:

 

Контейнер за сухо съхранение (DSC): Това е най-разпространеният тип контейнер за превоз, използван за транспортиране на сухи материали. Предлагат се с размери 20 фута, 40 фута и 10 фута, DSC се използват широко в контейнерния транспорт.

 

Контейнери с плоски стелажи: Тези контейнери имат сгъваеми страни, които могат да се сгъват. Те предлагат гъвкавост при товаренето, тъй като достъпът до тях може да се осъществява отгоре или отстрани. Контейнерите с плосък стелаж са подходящи за транспортиране на лодки, оборудване, превозни средства и други подобни предмети. Предлагат се с размери 20 фута и 40 фута.

 

Контейнери за съхранение с отворена страна

 Тези контейнери имат напълно отварящи се странични врати, което позволява по-широко зареждане на материали. Те са особено изгодни при транспортиране на стоки като зеленчуци, които изискват достатъчно пространство.

 

Контейнери с отворен връх

 Както подсказва името, тези контейнери нямат покрив, което ги прави подходящи за транспортиране на стоки с всякаква височина. Този тип контейнери често се използват за превоз на дървени трупи или машини.

 

Хладилни ISO контейнери

Тези контейнери са специално проектирани за транспортиране на хранителни или фармацевтични стоки, които изискват среда с контролирана температура, за да се запази свежестта и качеството им.

 

Класификация на контейнерните превози 

Освен това има и други специализирани видове контейнери, използвани в контейнерния транспорт, като изолирани или термични контейнери, цистерни, варели и др. Те отговарят на специфичните изисквания за превоз на товари и осигуряват безопасното транспортиране на различни стоки.

FCL (Full Container Load)

Това се отнася за сценарий на контейнерен транспорт, при който стоките са предназначени за един получател, независимо дали контейнерът достига максималното си тегло или обем. FCL обикновено се избира от тези, които превозват големи количества стоки за един получател.

 

LCL контейнерно натоварване

За разлика от FCL, LCL включва контейнерен транспорт с неексплоатационно използване на контейнера. В този случай услугата за контейнерен транспорт обединява няколко пратки, предназначени за едно и също местоназначение. Това групиране на стоки от различни получатели в един контейнер е известно като контейнерни групажни пратки, което улеснява рентабилния и ефективен транспорт.

 

Стандартизацията в контейнерния транспорт

Стандартизацията в контейнерния транспорт доведе до революция в световната търговия чрез рационализиране на процесите и повишаване на ефективността. Чрез спазването на стандартите ISO и използването на различни видове контейнери, които да отговарят на различните нужди на товарите, индустрията постигна значителен напредък в улесняването на безпроблемните международни транспортни операции.