Транспортни термини

В ADL осъзнаваме важността от познаването на основни термини, свързани с изпращането и получаването на различни видове пратки, както за бизнеса, така и за физическите лица. Има много термини, като например демюрейдж услуги и спедитор, които могат да бъдат непознати за голяма част от нашата аудитория. С цел да ви помогнем да вземате информирани решения и да оптимизирате транспортните си операции, ще ви представим тези термини в следващите редове. 

Основните транспортни термини


ДЕМЮРЕЙДЖ (DEMURAGE)
– пропуснатите ползи на превозвача от факта, че контейнерът не е освободен в рамките на свободния период в разтоварното пристанище. При конвенционалните товари, това са пропуснатите ползи на корабособственика, породени от забавянето на товаренето или разтоварването по вина на изпращача или получателя на стоката

МАГАЗИНАЖ (STORAGE) – такса платима към пристанището за съхранение на контейнерите.

ДИСПАЧ – при контейнерите не съществува. При конвенционалните превози е възнаграждение за изпращача или получателя на стоката от корабособственика за по-бързо извършени товаро-разтоварни дейности спрямо договорения период в чартър-партито.

CAF = Currency Adjustment Factor – Коефициент за компенсиране на валутните разлики – компенсира колебанията на обменните курсове между валутата на изчисляването на превозната цена и валутата на плащането й.

CONGESTION FEE = Такса компенсираща забавянето на корабната обработка в пристанища, неспособни да се справят с увеличения трафик през тях.

Спедитор – Спедиторът фрахтова (наема) място за товара на транспортните средства, поема стоката, координира доставките за предаването й в складовете, кейовете или пристанищните магазини, извършва експортните формалности, изготвя и предава товарителницата на агентите, упражнява сюрвейанс, заплаща навла и добавъчни такси, разпределя транспортните документи съгласно инструкциите на своя доверител и т.н. Често спедиторът е този, който групира пратките както при въздушните, така и при морските превози. Той е длъжен да съблюдава интересите на своя доверител, да контролира навлата, отчитани от превозвачите, да преговаря за получяване на благоприятни превозни цени, когато това е възможно и ако товародателят сам вече не го е сторил.

Estimated time of Arrival – oчаквана дата за доставка.

ЕОРИ Номер – Използва се за идентификация на Икономическите оператори* и други лица при взаимодействията им с митническите органи – всички Икономически оператори* при взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Европейската общност, е необходимо да притежават уникален идентификационен номер EORI.