Застраховки на товари

Осигурете безопасността на вашите товари по време на транспорт с надеждна товарна застраховка oт ADL. 

 

 

Какво представлява карго застраховката?

Това е застраховка на товари, която предоставя защита, независимо от начина на транспортиране или превозното средство. Още едно предимство на карго застраховката е, че при загуба или вреда по време на транспортиране, разходите се покриват от застраховката. От ADL предлагаме различни видове покрития, които отговарят на вашите нужди – от пълно покритие до ограничено или минимално покритие, в зависимост от избраните клаузи в застраховката.

 

Абонаментен застрахователен договор 

АДЕЕЛ има сключен абонаментен застрахователен договор със ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” за застраховка карго на нашите клиенти. Предлагаме следните услуги:

 

  • Застраховки на товари до Европа
  • Застраховки на товари до дестинации извън Европа
  • Институтски карго клаузи съгласно оригиналните “Лондонски клаузи”
  • Клауза /A/1.1.87 при внос
  • Клауза /A/1.1.09 при износ

Нашата товарна застраховка осигурява цялостно покритие за потенциална загуба или повреда на стоки по време на превоз, като предлага защита срещу широк спектър от рискове. Важно е обаче да се отбележи, че се прилагат някои изключения.

 

Застраховката не покрива рискове, свързани с война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут, фалит, курсови разлики, умишлено действие или бездействие на застрахованията, неподходяща опаковка или непригодност на превозното средство. От друга страна, товарната застраховка покрива различни рискове, които могат да възникнат като пожар, експлозия, пътнотранспортни произшествия, природни бедствия и кражба (с изключение на кражба на превозното средство в България).

 

Как да се свържете с нас?

Не се колебайте да се свържете с нас за въпроси и допълнителна информация на 02/9789873, 0885140869 или по имейл на sales@adlbg.com. Можете да разгледате и допълнителна информация за международни пратки и цените на карго застраховката на нашия сайт. 

Контакти на ADL