АДЕЕЛ предлага контейнерни превози от/до всички дестинации в направление внос/износ, през пристанища Варна, Бургас и Солун. Компанията предлага и транспорт между трети страни, от пристанище до пристанище и “от врата до врата”.

Ние от АДЕЕЛ можем да предложим на всички наши клиенти безопасен, евтин и качествен морски транспорт. Нашата компания работи с най-големите контейнерни линии и можем да ви предложим морски транспорт с цели контейнери и групажни пратки.

С групажните пратки АДЕЕЛ може да ви предложи морски транспорт до всички големи пристанища в Китай, както и Северна и Южна Америка, Африка и Далечния Изток

Ако все още имате въпроси, на които не сме отговорили, свържете се с нас на 02/9789873, 0885140869, както и на sales@adlbg.com.

Използването на контейнери в транспорта и в частност в корабоплаването доведе до революция в транспортния отрасъл.

Съвременното състояние на контейнеризацията се заражда в САЩ през 50те години на миналия век и с лавинообразното увеличение на обема на световната, презокеанска търговия се превръща в неделима част от днешния транспортен пазар.

Контейнерните превози се делят на два основни вида:

 Комплектни контейнерни превози (FCL)

 Групажни контейнерни превози (LCL).

Морски транспорт 1

Морски транспорт – първият изпозлван транспорт

FCL транспорта се използва да се транспортират по-големи, обемни и тежки пратки, докато LCL превоза осигурява възможност за транспорт на по-малки и леки стоки.

Основнoто предимство на контейнерните превози е ниската цена на транспорта. Като недодастък можем да отбележим по-бавното време за доставка.

Ние от АДЕЕЛ работим с всички най-големи контейнери линии и чрез широката ни мрежа от партньори в цял свят можем да осигурим най-добрите решения на транспортните ви нужди свързани с презокеанския транспорт.

Морският транспорт е първият метод за транспортиране на стоки през океана, които човечеството познава. Търговският морски транспорт заема голяма част от световната икономика, като с негова помощ се извършва над 80% от международната търговия. Въвеждането на контейнерите в транспортната индустрия, като цяло, доведе до революционизиране на целия отрасъл. Днес, морският транспорт предлага много и различни възможности за пренасяне на товари през океана.

Морският транспорт – икономичен и надежден превоз на вашето карго

Камионите, железниците и самолетите са важни средства за доставка и всеки от тях играе роля в днешния пейзаж на веригата за доставяне.

Морски транспорт 11

Морски транспорт – Вижте още!

Въпреки това, когато става въпрос за пренасяне на огромни количества стоки по света, морският транспорт на товари все още е безспорен шампион.Морският транспорт пренася стоки по целия свят, свързвайки търговията и бизнеса на различни континенти. Съвсем естествено, в днешното забързано време, скоростта и капацитетът на корабите са се увеличили. Транспортирането на стоки чрез морски транспорт доскоро бе едно от най-евтините средства за превоз на товари, на базата на:
  • Цената на тон и
  • Горивото за транспортиран тон
За жалост появата на COVID19, която повлия на световната икономика, съвсем очаквано даде своето отражение и върху морския транспорт, и увеличението на цените.Въпреки това корабите са модифицирани и пригодени така, че морският транспорт остава удачен вариант за доставка на различни видове стоки – от машини и оборудване, до храни и превозни средства.

Нека разгледаме видовете стоки и товари, за които обикновено се използва морският транспорт:

  • Доставка на хранителни стоки чрез морски транспорт
Морски транспорт 12

Морски транспорт – разберете повече!

Храните включват различни категории като пресни, пакетирани, замразени, частично преработени и други.Те представляват едни от най-трудните за транспортиране стоки, поради краткия им живот и голяма вероятност от разваляне, затова те са от малкото стоки, които изискват спешност на доставката.Морският транспорт позволява едновременното транспортиране на големи количества храни чрез едно пътуване.За да се намали рискът от разваляне на хранителните продукти, морският транспорт използва различни видове кораби и съдове – хладилни кораби, специални контейнери (с охлаждане), контейнери за насипни товари и др.
  • Морски транспорт за превоз на добитък и други животни
Те са друг често превозван товар между няколко страни. Това може да бъде за целите на разплод, за месо или за животински субпродукти. Превозването им с морски транспорт представлява предизвикателство откъм това животните да оцелеят при дългото пътуване. За тази цел съвременният морски транспорт разполага с кораби, чиито трюмове и палуби за пригодени така, че животните да получат необходимото осветление, пространство и въздух и да пристигнат в най-доброто възможно състояние.
  • Морски транспорт на LNG (Втечнен природен газ), CNG (Компресиран природен газ) и други горива на газова основа
Едни от най-големите товари, превозвани чрез морски транспорт, са петролните стоки и техните странични продукти – това включва суров нефт, летливи горива, петрол, LNG, CNG и различните производни.Морският транспорт е предпочитан за този вид товари, тъй като корабите са едно от най-евтините транспортни средства по отношение базата на разходите, която споменахме по-горе в статията. Освен това морският транспорт може да отговори на нуждите от специализирани плавателни съдове с корпуси, способни да издържат на големи налягания, които са част от условията за превозване на такива товари.
  • Доставка на автомобили и други превозни средства с морски транспорт
Морският транспорт на автомобили е често срещана услуга в Близкия Изток, някои части на Европа и Азия, както и в САЩ и Южна Америка и обикновено функционира като фериботна услуга, при която колите се превозват по крайбрежието на дадена държава или съседни държави. Най-често за морски транспорт на такива товари по бреговата линия се използват кораби, наречени Ro-Ro (Roll on, roll off). Те са специално конструирани, за да издържат на големия товар, упражняван от превозните средства и обикновено имат рампа, по която колите се качват на собствен ход.
  • Морски транспорт на машини, оборудване и фабрични части
Доставката на машини и части с морски транспорт е широко разпространена и предпочитана, тъй като тези товари нямат специфични изисквания за транспортиране, могат да издържат на повечето форми на движение на морето/океана и нямат проблемите, с които понякога се сблъскват други видове товари (разваляне, нестабилност и т.н.). Морският транспорт обикновено използва за превоза им кораби, оборудвани със специализирани сушилни устройства, които постоянно следят въздуха, за да се предотврати появата на ръжда.
  • Доставка чрез морски транспорт на сухи насипни товари
Сухо насипно карго се отнася до всеки товар или стока, изпратена в насипно количество, която се съхранява в товарните трюмове без опаковка. Често срещаните примери за такива стоки включват хранителни продукти и части за машини, които коментирахме по-горе. Морският транспорт се използва успешно както за тях, така и за превоз на руди и минерали.
  • Морски транспорт на течни насипни товари
Морски транспорт 13

Морски транспорт – разберете повече!

Те по-специално включват стоки и товари, които са течни по природа и се изпращат в насипно състояние. По-голямата част от товарите в тази категория принадлежат на петролни стоки и странични продукти от тях – това включва суров нефт, различни продукти, получени след отделяне и преработка на суров петрол и др.Такива товари са силно летливи и представляват риск по време на морския транспорт, не само за екипажа и лицата, обработващи товарите, но и за околната среда. Поради тази причина целият товарен трюм е с двоен корпус и има двойно дъно, за да се гарантира, че няма възможност за изтичане на товара, ако нещо се случи по време на морския транспорт.
  • Морският транспорт като надежден превоз на химични, опасни и токсични продукти
Няма как да не споменем морския транспорт и при тези товари, тъй като голяма част от световната товарна индустрия се занимава с транспортирането на химикали и различни подобни продукти.За да бъде безопасен морският транспорт на тези товари, трябва да се използват подсилени и специално изградени конструкции за съхранение, които са в състояние да издържат на корозия и ръжда, а самите кораби са проектирани с двоен корпус и конфигурация с двойно дъно.

Времетраене на морския транспорт

Добре е да се има предвид, че в зависимост от избраната крайна дестинация и метеорологичните условия, времето за доставка с морски транспорт може да отнеме от около месец, до 60-65 дни.

Ако вече сте избрали морския транспорт като превоз за вашите стоки,  ние от АДЕЕЛ ще се погрижим за всичко останало.

АДЕЕЛ предлага морски транспорт с цели контейнери (FCL), за пренасяне на обемни, тежки, големи пратки.Също така бихме могли да ви предоставим и опцията морски транспорт с групажни пратки (LCL), ако товарът ви не може да запълни целия контейнер.Варна, Бургас и Солун са пристанищата, от които се изпращат и до които се получават всички пратки на АДЕЕЛ.Ние от АДЕЕЛ сме на ваше разположение за всякакви въпроси, свързани с морския транспорт, изпращането и получаването на товари чрез него.С нас вашите стоки ще достигнат до желаната дестинация безопасно, сигурно и евтино.
Морският транспорт – икономичен и надежден превоз на вашето карго
Нека разгледаме видовете стоки и товари, за които обикновено се използва морският транспорт:
Времетраене на морския транспорт
Ако вече сте избрали морския транспорт като превоз за вашите стоки, ние от АДЕЕЛ ще се погрижим за всичко останало.

Морски транспорт от АДЕЕЛ – Какво трябва да знаем за него?

Когато избирате как да транспортирате стоки през океана, трябва да си отговорите на няколко въпроса.

Морски транспорт - Какво трябва да знаем за него?

Морски транспорт от АДЕЕЛ – Какво трябва да знаем за него?

Основните са Колко пари сте готови да инвестирате в самия транспорт?“, „Пратката има ли определен срок на пристигане?“ и „Колко е обемно каргото/товарът и на какво тегло възлиза?, „Има ли изисквания от страна на получателя или на платеца на сделката?“. След като знаете отговорът на тези въпроси, можете да изберете най-доброто предложение за транспорт за вас.

По-ниски разходи с морския транспорт

Морският транспорт ви предлага много по-голямо количество товар на по-ниска цена, от колкото въздушният транспорт.

Със значително по-ниската консумация на гориво, от колкото самолетите, разходите с морския транспорт са значително по-малки. Това е едно от основните преимущества на морския транспорт и често е предпочитан избор на клиенти, които имат нужда от пренасяне на по-голямо карго. Разбира се е за сметка на транзитното време, което значително се увеличава.

Морският транспорт ви дава възможността да избирате начина на пренасяне на каргото – с помощта на цели контейнери, познати още с абревиатурата FCL или Full Container Load, или групажни контейнерни превози, известни още като LCL или Less than Container Load.

Морски транспорт с цели контейнери (FCL)

Този тип морски транспорт е подходящ за пренасянето на по-обемни, големи и тежки пратки.

При него, цялото карго, което искате да транспортирате се организира в контейнери, които пренасят само вашата стока. Ние от АДЕЕЛ предлагаме морски транспорт с цели контейнери, който ви позволява пренасяне на карго от и до всяка точка по света. Нашата мрежа от доверени партньори ви гарантира евтин и безопасен морски транспорт на вашето карго. Избирайки цели контейнери, вие можете да транспортирате обемни и опасни товари, както и карго, което изисква определен температурен режим на съхранение. АДЕЕЛ е в партньорски взаимоотношения с представителите на линейните превозвачи, които акустират на нашите пристанища и предлагат тези услуги на нашия пазар. Не малък процент от товарите по море се изнасят през гръцките или други европейски пристанища. Морският транспорт заема все по-възлова позиция като транспортен модел и е важен елемент от цялостната верига по доставките на товари.

Морски транспорт с групажни пратки (LCL)

Това е удачен и удобен вариант за всички клиенти, които търсят морски транспорт, но товара не запълва цял контейнер.

Морски транспорт 2

Морски транспорт – изберете този вид транспорт!

Това означава, че дадената пратка ще бъде комбинирана с друго карго в един общ контейнер. По този начин споделяте обема на контейнера и разходите по неговото транспортиране. При този тип морски транспорт се взима под внимание обемът на каргото, който се измерва в кубични метри. Най-често групажният мрски транспорт  е предпочитан метод за пренасяне на стоки от Азия (Китай, Тайван, Южна Корея, Сингапур), Северна и Южна Америка и Африка.

Времетраене на морския транспорт

Макар и да предлага по-ниски разходи, от колкото пренасянето по въздух, морският транспорт се характеризира със значително по-голяма продължителност на доставка.

В зависимост от дестинацията, от която пътува каргото и за къде е предназначено, морският транспорт може да отнеме от около месец до 60- 65 дни. Времетраенето на пренасянето на карго с морски транспорт може допълнително да бъде увеличено от неблагоприятни метеорологични условия. Така, че този тип доставка на пратки е препоръчителен за стоки, които нямат определено изискване за време на доставката. Дългият срок на доставка се компенсира от ниската цена на морския транспорт и все пак го прави предпочитан.

Морският транспорт приятел на околната среда

Парите и времето със сигурност са от значение. Но, ние не трябва да пренебрегваме и забравяме за природата и за околната среда, в която живеем. Все повече бизнеси търсят начини, по които да се включат в намаляването на вредните емисии и борбата с климатичните промени. Ако искате да намерите екологично предложения за пренасяне на карго през океана, морският транспорт може със сигурност да ви помогне. В „битката“ срещу самолетите, корабите категорично печелят еко страната на спора. Въглеродните емисии, които самолетите произвеждат при полет са в пъти повече от тези на морския транспорт.

Морски транспорт с АДЕЕЛ

Морски транспорт 1

Морски транспорт от АДЕЕЛ

Ние от АДЕЕЛ можем да предложим на всички наши клиенти безопасен, евтин и качествен морски транспорт. Нашата компания работи с най-големите контейнерни линии и можем да ви предложим морски транспорт с цели контейнери и групажни пратки. Когато изберете АДЕЕЛ за вашето карго, вие си гарантирате спокойствие, сигурност и помощ във всеки етап от морския транспорт на вашата пратка. Ние предоставяме на всеки наш клиент широка партньорска мрежа, обхващаща целия свят и даваме икономически и практически най-добрите решения за вашия морски транспорт.

Всички пратки от и до България на АДЕЕЛ се изпращат и получават основно от 3 пристанища – Варна, Бургас и Солун. Това ни дава гъвкавостта и възможността да ви дадем различни предложения и решения за морски транспорт в зависимост от изискванията на товара или вашите лични желания и предпочитания. С наша помощ, вие можете да организирате доставка с морски транспорт на вашата стока от пристанище до пристанище, пристанище до врата или услугата от врата до врата.

Ние ви предлагаме и мултимодален транспорт. Това е комбинация от няколко вида транспорт, които ни дават възможността да доставим пратката до желаната от вас дестинация. Мултимодалният транспорт може да комбинира всички видове превозни средства. Например морски транспорт и сухоземен; въздушен и сухоземен; морски транспорт, транспорт по река и сухоземен и други. С помощта на мултимодалният транспорт няма невъзможна дестинация за вашата пратка.

Като част от морския транспорт ние ви предлагаме и контеризация и деконтеризация на вашето карго, както и възможността да проследявате статуса на пратката и информация относно статуса ѝ. С групажните пратки АДЕЕЛ може да ви предложи морски транспорт до всички големи пристанища в Китай, както и Северна и Южна Америка, Африка и Далечния Изток. За да можем да ви дадем най-доброто предложение за вашия групажен морски транспорт ние ще преценим транзитното време през различни пристанища, както и стойността през всяко възможно пристанище.

Ако все още имате въпроси за морския транспорт, на които не сме отговорили в този материал, свържете се с нас! Ние сме готови да отговорим на всички ваши въпроси и да ви дадем информацията, от която имате нужда. За надежден, сигурен и качествен морски транспорт изберете АДЕЕЛ!


Морски транспорт от АДЕЕЛ – Какво трябва да знаем за него?
По-ниски разходи с морския транспорт
Морски транспорт с цели контейнери (FCL)
Морски транспорт с групажни пратки (LCL)
Времетраене на морския транспорт
Морският транспорт приятел на околната среда
Морски транспорт с АДЕЕЛ