bulgaria version english version
 • Телефони: 02/9789873; 02/4414589
 • Мобилен телефон: 0885140869
 • E-mail: sales@adlbg.com

Митническо представителство

Митническите услуги са задължителен съпътстващ елемент в международния транспорт. Нашият офис се намира в непосредствена близост до митница Аерогара София, което ни дава възможност за ефективно и ефикасно изпълнение на митнически услуги.
АДЕЕЛ притежава постоянно разрешение за митнически агент - № 406-2 от 11.05.2006г., издадено от Министерство на финансите.

Митническите услуги, които можем да Ви предоставим са:

 • Митническо представителство
 • Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции
 • Оформяне на митнически документи за всички режими
 • Консултации по всички външнотърговски операции и режими
 • Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби (Invoice, Proforma, Packing list)
 • Документи за произход на стоката
 • Kонсултации по казуси, касаещи митническите нормативи и действащи закони
 • Изготвяне на сертификати за движение (EUR1,AT.R.)
 • Изготвяне на всички видове транспортни документи (TIR, CMR и др.)
 • Поставяне на стоки под митнически режими- внос, износ, транзит, митническо складиране, временен внос, временен износ
 • Реекспортиране на стоки извън територията на Европейския съюз
 • Унищожаване на стоки
 • Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразни с ТАРИК условията при внос извън Европейската общност от трети страни
 • Складиране на стоки във временен склад
 • Митническо складиране на стоки в склад тип "А"
 • Склад за вносители на акцизни стоки от ЕС
Конфиденциалността на информацията при нас е задължителна и гарантирана.


Код Наименование Код на вид плащане IBAN Наименование БАЕ BIC
5100 ТМУ Аерогара София BG10 UNCR7630 8200 0002 08 Уникредит Булбанк АД UNCR 9660 UNCRBGSF
5800 ТМУ Столична BG89 UNCR 7000 8219 2905 58 Уникредит Булбанк АД UNCR 9660 UNCRBGSF
5807 МБ София - Запад BG45 UNCR 7000 8219 2905 74 Уникредит Булбанк АД UNCR 9660 UNCRBGSF
5808 МБ София - Изток BG07 UNCR 7000 8219 2905 79 Уникредит Булбанк АД UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800
ДДС при внос 220800
Акциз при внос 220300
Глоби, лихви, неустойки 225000

Пълен списък с кодове и банкови сметки на митническите учреждения можете да намерите тук!

Митническите валутни курсове се променят поне веднъж в месеца! Повече информация за валутните курсове можете да получите тук!

Ако ни номинирате за ваш митнически агент ни е нужно нотариално заверено пълномощно, което можете да намерите тук!

Последвайте ни:

ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

2016 © Всички права запазени. ADL Ltd - Anywhere Delivery and Logistics.
Created by рекламна агенция M&M Vision