Световен LPI индекс

България подобрява представянето си в световния LPI индекс

Пропастта между развити и развиващи се страни в логистиката остава

Напредналите икономики запазват лидерството си в търговската логистика. Това твърди доклад на Световната банка Connecting to Compete, публикуван тази седмица.
Като цяло повечето страни изпълняват свързани с логистиката реформи и инвестиции, за да изградят инфраструктура, да улеснят транспорта и търговията или да развият съвременни услуги за доставка. Въпреки тези усилия обаче шестото издание на Connecting to Compete разкрива разнородна картина. Страните с т.нар. “висок доход” постигат средно 48% по-добри резултати що се отнася до логистично представяне, в сравнение с държавите с ниски доходи. 

Световен LPI индекс 1

Световен LPI индекс 1 от ADLbg

“Логистичните услуги са гръбнака на международната търговия”, обясни Каролин Фройнд, директор макроикономически, търговски и инвестиционни глобални практики в Световната банка. “Добрата логистика намалява търговските разходи. При развиващите се страни за изпълнението на добра логистика е необходимо подобряване на инфраструктурата, митниците, уменията и регулациите”.
Изследването Connecting to Compete, който съдържа и Индекс на логистична ефективност (Logistics Performance Index/LPI), се публикува веднъж да две години и класира 168 страникато водещият критерий е с каква степен на ефективност веригите на доставки свързват фирмите с местните и международни пазари. България заема 57-ма позиция. През 2016 г. страната ни бе 72-ра в класацията. Индексът подчертава възникващите предизвикателства в устойчивостта на веригите на доставка, тяхното въздействие върху околната среда и нуждата от квалифицирани служители.
Един от основните изводи в анализа е, че липсата на работна ръка в логистичната индустрия представлява предизвикателство както за развитите, така и за развиващите се страни. Развиващите се страни търсят повече специалисти на управленско ниво, а развитите страни са изправени пред недостиг на работници от типа “сини якички”, като например шофьори на товарни автомобили.
Държавите с висок доход е по-вероятно да увеличават своята подготвеност за справяне с кибер атаки, в сравнение с страните с ниски доходи, сочи доклада. И още – напредналите страни, за разлика от развиващите се, е по-вероятно да търсят логистични решения, които са природощадящи. А това е важно, защото CO2 емисиите от транспорта имат значителен принос към замърсяването на планетата.
Световен LPI индекс 2

Световен LPI индекс 2 от ADLbg

Германия има най-висок общ резултат за последните четири издания на LPI. Страните с високи доходи, които са доминиращи играчи във веригата на доставки, са демонстрирали и най-високи резултати в логистиката. В края на LPI класацията са страни с ниски доходи – изолирани, несигурни или изправени пред конфликт или размирици.
Сред страните с ниски към средни доходи Индия и Индонезия и нововъзникващи икономики като Виетнам и Кот д’Ивоар се открояват като най-добри изпълнители за разгледания период. “Тъй като международната търговия става все по-комплексна, добрата логистика е по-важна от всякога. Малки пробиви във веригата на доставки може бързо да доведат до пробойни и в други страни и региони”, каза Кристина Уидерер, икономист в Световната банка и един от авторите на доклада. ” Connecting to Compete” и неговият Logistics Performance Index помагат на правителствата да разберат връзката между логистика, търговия и ръст и по-конкретно какви политики са необходими, за да се постигне успех.

Пропастта между развити и развиващи се страни в логистиката остава