Цели контейнери (FCL)

Независимо дали търсите морски транспорт от пристанище до пристанище, от пристанище до врата или сервиз от врата до врата, благодарение на широката ни мрежа от партньори, ние можем да осигурим евтин и безопасен морски транспорт на вашите стоки.

Организираме доставките от и до България през пристанища Варна, Бургас и Солун, което ни позволява във всеки един момент да предложим най-удачното решение на транспортните ви нужди.

  •  Контейнерни превози от и до всяка точка в света
  •  Мултимодален транспорт
  •  Превоз на товари, изискващи определен температурен режим
  •  Презвоз на опасни и извънгабаритни товари
  •  Контейнеризация и деконтейнеризация
  •  Следене и контрол на пратката и информация за статуса й
  •  Директен контакт с корабните линии
Номер на контейнер: