Групажни превози с АДЕЕЛ – доброто решение за транспорт на вашите пратки

Групажните превози са предпочитан метод за транспортиране на стоки по цял свят. Те позволяват групирането и доставката на малки и средни пратки, които имат едно и също местоназначение или са сходни по произход. Групажните превози позволяват на търговците да комбинират своите товари помежду си, за да могат да образуват по-голяма товарна единица, което ефективно да намали таксите за транспорт и цената за доставка на крайния потребител, както и да оптимизира времето за доставка.

Какво представляват групажните превози?

Групажни превози 1

Групажни превози – Вижте още!

Групажните превози представляват обединение от малки и средни пратки на различни търговци, които изпращат своите стоки за конкретна точка по света. Процесът на събиране и организиране на групажните превози е познат още като консолидация, докато разделянето на пратките (в страната на получаване, най-често) се нарича дегрупиране. Превозът на товари в групаж може да се извършва по море, по въздух, както и по земя.

Защо търговците предпочитат да използват групажни превози?

С разрастването на международната търговия, все повече търговци предпочитат използването на групажни превози за транспортирането на своите стоки до клиентите си.
  • За малки до средни товари, особено такива, изискващи транспорт на дълги разстояния, групажните превози предлагат значително по-изгодна цена. Всъщност, те са основен метод за транспортиране на стоки за стотици търговци, които произвеждат и продават от Китай. Тази консолидация на по-голям брой пратки едновременно в групажни превози позволява на търговците да предлагат на клиентите си безплатна доставка, независимо от големите разстояния или ниската стойност на стоката.
  • В зависимост от типа пратки, бързината на организиране на всички търговци и вида транспорт, понякога групажните превози могат да се окажат по-бърз вариант за транспортиране от самостоятелното изпращане на даден пакет или колет.
  • С групажните превози всеки участник има възможността лесно да проследи локацията на целия групаж. Отличното ниво на проследяемост дава на търговците допълнителна сигурност, че пратката им ще пристигне до крайната дестинация и няма да бъде загубена в процеса на транспорт, обработка или проверка.
  • Поради обема си, групажните превози често са застраховани срещу различни проблеми, които може да възникнат по време на транспорт. Това може да е прекалено скъпо за индивидуална пратка, но разделянето на разходите между търговците дава допълнителна сигурност за всеки един пакет, който се съдържа в групажните превози.
  • Групажните превози могат да бъдат изпратени с всеки вид транспорт – морски, наземен и въздушен. Това позволява по-голям обхват на доставка, възможност за избиране на най-добрия метод на транспортиране, взимайки под внимание големината на стоката, естеството и времето за изпълнение на логистиката, както и подобряване на бързината на доставка.

За какви пратки са подходящи групажните превози?

Групажните превози са най-подходящи за малки и средни по обем пратки, които не са достатъчни за да запълнят цяла транспортна единица (камион, контейнер, полуремарке и т.н). С помощта на групажни превози може да се транспортират много и различни видове стоки, като преди да се стартира процесът по изпращане е важно да се установят няколко основни неща:
  • Методът за транспорт на групажните превози подходящ ли е за конкретната пратка? Тук трябва да се вземат под внимание специфики на товарите, като например, необходимост от транспорт при температурен режим, чупливост на товарите, големина, тегло, съдържание и други;
  • Позволено ли е изпращането на подобни стоки? Както при използването на пощенски услуги или куриерски фирми, така и при организирането на групажни превози има ограничения и рестрикции на стоките, които може да се изпращат. Такива може да са, например, запалими течности, химикали, торове, препарати, батерии, оръжие и други. Преди подготвяне на пратка за включване в групажни превози е важно да се запознаете с изискванията и рестрикциите на избраната от вас компания.

Какви видове групажни превози съществуват?

Групажни превози 2

Групажни превози – разберете повече!

Комбинирането и консолидирането на пратките дава възможност на почти всички видове транспорт да осъществяват групажни превози. А организирането на пратките в унифицирани единици, като контейнерът, например, дават възможност за лесно комбиниране на два и повече метода на транспорт за успешно доставяне на групажните превози.

Въздушни групажни превози

Въздушните групажни превози са предпочитан вариант, ако пратките трябва да се доставят в специфични, често по-кратки срокове. За разлика от транспорта по море или по земя, пратките, транспортирани по въздух, се доставят на много големи разстояния в рамките на няколко дни. По-бързата доставка на стоките води до по-висока стойност за транспорт на групажните превози, като освен това има строги ограничения за някои видове товари.

Морски групажни превози

Морските групажни превози са един от най-изгодните методи за транспортиране на стоки, но за сметка на това, често, отнемат и най-много време за изпълнение. Морският транспорт е значително по-бавен от доставката по въздух, като често забавянето в морските групажни превози е причинено и от изчакване до запълване капацитета на контейнера. Независимо от това, морските групажни превози остават най-евтиния начин за транспортиране на стоки, които предлага чести и регулярни доставки до всички части на света. Възможността за пренасяне на по-обемни и тежки товари на изгодни цени прави морските групажни превози изключително подходящи за малки и средни бизнеси, търговци на дребно, както и за офиси, които организират преместване в друга държава, например. Модернизирането на транспортните кораби, както и оптимизирането на процесите за организиране на групажни превози значително подобрява времето за доставка и прави морският транспорт все по-привлекателен за търговците от целия свят.

Наземни групажни превози

Наземните групажни превози са много разпространени в България, Европа и по света, като те са подходящи при пренасяне на стоки до близки или съседни държави или при транспортирането на товари, които не са подходящи за въздушен или морски транспорт. В Европа, наземните групажни превози често се използват при транспортирането на хранителни продукти, както и стоки с температурен режим, материали за строителство или бизнеса, конфекция и много други. Наземните групажни превози предлагат сравнително бърза доставка (като това зависи от разстоянието между началната и крайната точка), достъпна цена и дават по-голяма гъвкавост на комбиниране на товарите.

Екипът на АДЕЕЛ ще ви предложи необходимото съдействие за вашите групажни превози

Групажни превози 3

Групажни превози – Научете сега!

Независимо дали за първи път ще изпращате пратки с групажни превози или сте наясно с всеки един елемент от процеса, ние от АДЕЕЛ ще ви съдействаме с информация, организация и изпълнение на вашите доставки. Изберете най-подходящия метод за транспорт на вашите групажни превози и се доверете на екипа на АДЕЕЛ, който ще подготви всичко останало за вас. Групажни превози с АДЕЕЛ – доброто решение за транспорт на вашите пратки Какво представляват групажните превози?

Защо търговците предпочитат да използват групажни превози?

За какви пратки са подходящи групажните превози?

Какви видове групажни превози съществуват?

Въздушни групажни превози

Морски групажни превози

Наземни групажни превози

Екипът на АДЕЕЛ ще ви предложи необходимото съдействие за вашите групажни превози