Превоз на товари

Превоз на товари 10

Превозът на товари е физическият процес на пренасянето на карго от една точка на света до друга. Тази дейност се е зародила още преди векове, като тогава за превоз на товари са използвани различни методи, като впрягове и кораби. В момента всеки човек и бизнес има възможността да избира между няколко основни вида транспорт, които му предлагат различни удобства. Никога преди светът не е бил толкова лесно достъпен, колкото е сега. В момента всеки има възможността да извърши превоз на товари до всяка точка на света. Но докато се стигне до тук процесът е претърпял много промени и подобрения.

История на превоза на товари

Превоз на товари - История на превоза на товари

Превоз на товари от АДЕЕЛ – История на превоза на товари

През годините са се зародили и развили много и различни видове транспорт за превоз на товари. Преди изобретяването на машини, конете са били основният метод за придвижване на хора и стоки от едно място на друго. Този метод на превоз на товари е бил бавен и опасен, като е създавал възможности за нападения и грабежи.

Сухопътният транспорт се заражда с въвеждането на първите колесни средства, както и изграждането на специални трасета, по които да се извършва превоза на товари, известни като пътища. Ранният морски превоз на товари се е организирал с помощта на кораби, които са използвали силата на вятъра или са били задвижвани чрез гребане. Именно развитието на този тип транспорт превръща крайбрежните градове в ключови търговски и икономически центрове. До началото на Индустриалната революция превозът на товари е бил бавен и много скъп, което изисквало производството да бъде възможно най-компактно и близо до мястото, където ще се продават стоките.

Революция на транспорта и превоза на товари

Индустриалната революция бележи подема на транспорта и превоза на товари, като 19 век е изключително важен заради изобретяването на парния двигател. Той води до създаването на железопътния транспорт и бумът на строителство на трасета. Така хората имат възможността да се движат по-бързо на много по-дълги разстояния, а бизнесът вече може да извършва превоз на товари по-далече от преди.

Първите двигатели са били използвани и при разработването и усъвършенстването на автомобилостроенето. С тяхна помощ придвижването от една точка до друга по земя се е случвало много по-бързо, като не е зависило от разписанието на влаковете или обхвата на железопътната мрежа. Това значително повлияло на превоза на товари, както и на времето за изпълнение на транспорта.

Парният двигател бързо намира своето приложение и в морския транспорт, като скоро след неговото изобретяване той е имплементиран в корабите. По този начин скоростта и капацитетът са увеличени значително, което премахва нуждата от концентрирането на производството близо до населени места.

В началото на 20 век, братята Райт поставят началото на въздушния транспорт, като те са първите хора, които успешно провеждат полет със самолет. Първата и Втора световна война са основните стимули за усъвършенстването и въвеждането на самолетите, като те се използват не само за военни цели, но и за превоз на товари. С тяхна помощ е било възможно доставянето на муниции, медикаменти и други нужни припаси.

Транспортът и превозът на товари, каквито ги познаваме и днес

В средата на 20 век започва бурното развитие на технологиите и се разработва самолетния двигател, както и космическите апарати. Нуждата от нови и по-бързи методи за транспорт и превоз на товари към търсенето и откриването на иновации в областта. По този начин днес можем да се радваме на изключително бърз, качествен и достъпен транспорт за превоз на товари до всяка точка на света!

Сега, всеки бизнес има възможността да разпръсне производството си в различни държави, без да се засегне капацитета на работа. С помощта на международния превоз на товари и експресните доставки, имате възможността да изпратите всичко нужно от една дестинация до друга в рамките на няколко часа.

Видове транспорт за превоз на товари

Основните видове транспорт, които се използват за превоз на товари са морския (воден), въздушния и сухопътния.

Превоз на товари от АДЕЕЛ - Видове транспорт за превоз на товари

Превоз на товари от АДЕЕЛ – Видове транспорт за превоз на товари

Морски транспорт за превоз на товари

Водният транспорт е изключително застъпен и използван и до днес за междуконтинентален превоз на товари. В зависимост от дестинацията, където каргото трябва да пристигне, водният транспорт може да комбинира пътуване през океан, море, по река и други. Той дава възможността за транспортиране на по-голямо количество карго на достъпни цени. Недостатъците на този тип транспорт за превоз на товари са времетраенето и възможното забавяне заради метеорологичните условия. Научете повече за въздушния транспорт за превоз на товари тук.

Въздушен транспорт за превоз на товари

Самолетите са вторият най-бърз транспорт в света, след космическите ракети. Въздушният транспорт за превоз на товари може да достигне до 955 километра в час, което ви позволява да стигнете до всяка точка на света за няколко часа! Самолетите дават възможност за бързото транспортиране на хора, както и превоз на товари на големи разстояния. При него недостатъкът е цената и екологичният отпечатък. За повече информация, свързана с превоза на товари с въздушен транспорт, натиснете тук

Сухопътен транспорт за превоз на товари

Сухопътният транспорт е много популярен метод за превоз на товари на къси разстояния. Той е предпочитан от бизнеса и производството заради бързото изпълнение, съчетано с достъпна цена. Сухопътният транспорт е най-често използван за превоз на товари до близка дестинация, за спешни пратки, опасни товари, превоз на товари, които изискват специален температурен режим, доставки до изложения, пренос на реквизит или като комбинация с друг транспорт. С помощта на сухопътния транспорт може да се извърши превоз на товари и от врата до врата. Основно сухопътният транспорт за превоз на товари се дели на 2 – автомобилен и железопътен. Ние от АДЕЕЛ можем да ви предложим международен сухопътен транспорт за превоз на товари с камиони.  

Предимства и недостатъци на сухопътния транспорт за превоз на товари

В сравнение с морския, въздушния и железопътния транспорт, превоза на товари с помощта на камиони предоставя множество предимства.

Превоз на товари на много изгодни цени

Комплексно разгледано, превозът на товари с камиони изисква много по-ниска парична инвестиция, в сравнение с останалите методи за транспортиране,  Това е така, защото таксите за поддръжка и ползване на пътищата са много по-ниски. Цената на превоза на товари с камиони е по-ниска и заради факта, че този метод на транспортиране изисква по-малко опаковки, което допълнително ви спестява от цената. Допълнителното понижаване на общата стойност на превоза на товари се влияе и от това, че при транспортирането на товари с камиони се елиминира нуждата от неколкократно обслужване на стоките. Сухопътният превоз на товари често е директен, което означава едно товарене и едно разтоварване. По този начин цената за превоз на товари става изключително изгодна.

Превоз на товари от врата до врата

Това е услуга, която само превозът на товари с автомобили и камиони може да предложи. И е едно от най-големите му преимущества. Камионите имат възможността да достигнат до всяко населено място, което няма достъп до железопътен, морски или въздушен транспорт, но разполага с изградена пътна мрежа. Услугата от врата до врата означава, че куриер ще дойде до посочено от вас място и ще вземе каргото, което ще бъде доставено до съответния посочен от вас адрес. По този начин превоза на товари е възможен до всяка точка на света.

Гъвкавост при превоза на товари

Една от основните причини, поради които много хора предпочитат сухопътния превоз на товари, е заради гъвкавите му характеристики. Превозът на товари с помощта на камиони има огромното преимущество, че е гъвкаво и може да променя маршрута си и времето за изпълнение на доставката. В зависимост от изискванията на всяка заявка за превоз на товари се изработва индивидуален график, както и маршрут, по който може да се изпълни. Така, ако случайно това предложение не е оптимално за вас, може лесно да бъде коригирано!

Най-доброто решение за превоз на товари на къси разстояния

Камионите са най-доброто решение при превоза на товари на къси разстояния. Те са подходящи за пренасянето на различни стоки в рамките на Европа. Именно заради тяхната гъвкавост и услугата от врата до врата, камионите са изключително подходящи за превоз на товари, реквизит, музикална техника, карго, изискващо температурен режим, опасни товари и други.

Превоз на товари по всяко време

Докато корабите, влаковете и самолетите се движат по определен график, превозът на товари с камиони може да се извърши по всяко време от деня. Това означава, че след организирането и подготвянето на пратката и снабдяването с нужните документи, пратката може да замине веднага за желаната от вас дестинация.

Недостатъци на превоза на товари с камиони

Макар и да предлага множество преимущества, превоза на товари с помощта на камиони има и няколко недостатъка, които не трябва да се пренебрегват. Сред тях попада влиянието на външни фактори, като трафик, метеорологични условия, пътната настилка и други. Често това са неща, които са отвъд влиянието на шофьора и могат да забавят превоза на товари. Забавяне на превоза на товари може да бъде причинено и заради проверки и затегнати мерки за контрол по границите. Макар в Европейския съюз гражданите да имаме възможността да се движим свободно и да минаваме граници с лична карта, то при превоза на товари не винаги процесът е толкова бърз. В зависимост от маршрута може да се наложи и преминаване през държави, които не са в ЕС (например Сърбия, Македония), където отново опашките по границите са значителни. Както казахме, този тип превоз на товари не е подходящ за по-големи разстояния и понякога може да изглежда неорганизиран и хаотичен.

Определено предимствата на превоза на товари с камиони са повече от недостатъците, което го прави и търсен метод за транспортиране на карго.

Видове превоз на товари със сухопътен транспорт

В зависимост от типа и обема на вашето карго има различни видове сухопътен транспорт за превоз на товари.

Сухопътния транспорт за превоз на товари

Сухопътния транспорт за превоз на товари от АДЕЕЛ

Групажен превоз на товари

Този тип превоз на товари е подходящ за карго от 30 до 1500 килограма. Този метод е най-предпочитаният, когато искате да транспортирате товари, които не са достатъчно големи (като обем и тежест), за да наемете цял камион. С групажния превоз на товари вие споделяте пространството в камиона с други хора, които имат пратка до същата дестинация или до населено място по пътя. По този начин можете да спестите от транспортни разходи за превоз на товари. Най-често групажните пратки се събират от врата с подходящ транспорт, след това се доставят в склад, където се разпределят в съответния групажен камион спрямо дестинацията на получаване. Ако искате да изпратите малки пратки или карго, изберете групажния превоз на товари.

Частичен (директен) превоз на товари

Частичният превоз на товари наподобява групажния, като при директния става въпрос за карго с тегло над 1500 килограма. При този тип превоз на товари, отново се открива подходящо карго, с което да се комбинира и да пътува в един камион. Съобразно стоката, която се транспортира, може да се извърши превоз на товари в специални камиони и съоръжения – хладилен транспорт, камиони за опасни товари, превозни средства с и без падащ борд, брезентови и други.

Цели автомобили (комплектен превоз на товари)

Комплектният превоз на товари е подходящ за всички клиенти, които имат достатъчно голямо карго за самостоятелен камион. При този тип превоз на товари графикът е индивидуален, което означава, че пратката ви ще пътува директно от една дестинация до друга.

Експресен превоз на товари

Транспортирането на обемни, чувствителни откъм време на изпълнение пратки на къси разстояния е удобно и възможно с помощта на експресен превоз на товари с камиони. Когато имате нужда от подобна услуга, ние ви препоръчваме превоз на товари със самостоятелни камиони. При този тип превозни средства ограниченията за движението им са минимални, което означава, че няма да има забавяния в процеса на изпълнение на превоза на товари. В зависимост от големината на пратката, както и нейния приоритет, ние можем да ви предложим и експресен превоз на товари с леки автомобили. Свържете се с АДЕЕЛ за допълнителна информация относно експресния превоз на товари!

Превоз на товари под температурен режим

Хранителните изделия изискват температурен режим, при който да пътуват. Именно затова, ние от АДЕЕЛ ви предлагаме превоз на товари под температурен режим. Тази услуга е приложима, както за групажния, така и за частичния и комплектен превоз на товари. С наша помощ ще имате възможността да транспортирате всяко карго!

Превоз на товари, категоризирани като опасни

Превозът на товари, категоризирани като опасни изисква специален транспорт, който да може да гарантира тяхната безопасност, както и тази на околната среда. Превозването на такъв тип карго се регулира от Европейската комисия и се наблюдава и проверява стриктно. Товарите, които се категоризират като опасни са:

  • Експлозиви
  • Газове
  • Запалими течности
  • Запалими твърди вещества
  • Корозивни вещества
  • Радиоактивни вещества
  • Инфекциозни вещества
  • Токсични вещества.

За да си гарантирате безопасност при превоза на товари, характеризирани като опасни, консултирайте се с екипа на АДЕЕЛ. Ние ще ви предоставим нужната за вашия проект информация, за да можете да бъдете сигурни във вашия превоз на товари.

Превоз на товари с извънгабаритни размери

Ние от АДЕЕЛ можем да предложим на нашите клиенти решение за всеки превоз на товари, включително и за извънгабаритни стоки. Превозът на товари с извънредно големи размери се извършва с помощта на отворени камиони, които да могат да поберат каргото. Важно е да се знае, че този превоз на товари е възможен след получаване на нужните разрешителни, което може да отнеме няколко дни.

Превоз на товари и вино

Превоз на товари - Превоз на товари и вино

Превоз на товари от АДЕЕЛ – Превоз на товари и вино

С помощта на АДЕЕЛ можете да организирате, както превоз на товари, така и транспорт на вино. Страната ни е известна с производството на качествено и хубаво вино, което е търсено навсякъде по света. Ние от АДЕЕЛ имаме дългогодишен опит не само в превоза на товари, но и в транспорта на вино. Нашият екип знае как да го опакова, складира при оптимални условия, оформи всички документи, както и да извърши превоза на товари и вино.

Какво включва превоза на товари и транспорт на вино?

При превоза на товари, и по-конкретно транспорта на вино, ние осигуряваме складирането на каргото в свободен или акцизен склад. Ако виното изисква съхранение под определен температурен режим, АДЕЕЛ ще осигури най-подходящата среда. Ние имаме богат опит с подготовката на всички нужни документи за превоза на товари, като при транспорта на вино. В процеса на превоз на товари и вино, АДЕЕЛ ще ви помогне с оформянето на всички акцизни, митнически и придружителни документи, както за внос, така и за износ.

След подготвянето на документите, ние ще се погрижим за внимателното опаковане на виното, така че то да пристигне до дестинацията невредимо. АДЕЕЛ може да ви даде решение за опаковане и превоз на товари, както за единични мостри, така и за големи палети и пратки.

Ние от екипа на АДЕЕЛ можем да ви помогнем с превоза на товари и доставки на вино до изложения, като ние сме участвали в организацията на десетки международни винарски изложения. Ако искате да представите вашата реколта на най-доброто място, свържете се с АДЕЕЛ! Ние можем да ви предоставим не само нашия опит в транспорт на вино, но и контакти на организаторите на всички по-големи винарски изложения – Бордо, Лондон, Барселона, Дюселдорф.

Превоз на товари и транспорт на вино за Далечния Изток

Ако искате да завладеете  и далечните пазари, АДЕЕЛ ще ви помогне във вашето начинание! Ние си партнираме с лицензирани вносители на вина в Китай, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Виетнам. Това ни дава възможността да ви предложим превоз на товари и транспорт на вино, дори на труднодостъпните азиатски пазари.

При транспорта на вино ние можем да ви дадем идеи за различни методи на транспорт – морски, въздушен и сухопътен. По този начин можете да изберете най-доброто решение за превоз на товари, в зависимост от изискванията за изпълнение на доставката и бюджета за транспорт.

Транспорт на лавандула

През последните години, България се превърна във водещ европейски производител на лавандула. Тази ароматна билка е популярна не само в парфюмерийната индустрия, но и като основен компонент в производството на козметика, сапуни, керамика, чай, лекарства и много други. Именно поради нарастващото производство на лавандула в страната и ниското и потребление, ние от АДЕЕЛ ви предлагаме превоз на товари и лавандула в Европа и навсякъде по света. Ако искате вашата продукция да достигне до възможно най-много хора, доверете се на превоза на товари и транспорт на лавандула с АДЕЕЛ!

Транспорт на мед

Освен с производството на качествено вино, ароматна лавандула и рози, България е известна и с вкусния си мед. Според данни от 2017 година, страната ни е била втора в света по брой на сертифицирани пчелни семейства, както и един от най-големите производители и износители на мед. Именно затова, ние от АДЕЕЛ ви  предлагаме, както превоз на товари, така и транспорт на мед. Европа и държавите от Съюза са едни от най-големите вносители на биопродукти и потребители на мед, като основните държави, към които се извършва транспорт на мед са Германия, Полша, Франция, Гърция и други. За да си осигурите надежден и качествен транспорт на мед и превоз на товари, независимо до къде, доверете се на АДЕЕЛ!

Как се извършва сухопътният превоз на товари?

Както вече казахме, превозът на товари със сухопътен транспорт винаги се извършва от врата до врата. Това означава, че след като заявите вашия превоз на товари, ние ще изпратим подходящо транспортно средство, което да вземе вашата пратка. Това може да бъде малък или голям автомобил, хладилен транспорт, брезентов автомобил за извънгабаритни товари, камион, годен за транспорт на опасни товари, както и със или без падащ борд. Ако каргото изисква опаковане, ние ще се погрижим за снабдяването с подходяща опаковка, годна за превоз на товари.

След като приберем вашата пратка, ние ще се погрижим за изготвянето и снабдяването на всички придружаващи и митнически документи, като ЧМР (CMR), packing list, ЕX, T1, TIR Carnet и т.н. Ако за превоза на товари се изисква смяна на автомобила за транспорт, определен час на тръгване или документи, ние ще съхраняваме вашето карго в нашите складове. След като процедурата е готова, каргото се товари на подходящото превозно средство и тръгва към заявената дестинация.

По време на превоза на товари, вие имате възможността да проследявате в реално време текущото местоположение на пратката, както и да получавате актуална информация. По този начин ще бъдете в течение дали превозът на товари се движи в график или има забавяне.

Как да изберете качествена фирма за вашия превоз на товари?

Превоз на товари - Как да изберете качествена фирма за вашия превоз на товари?

Превоз на товари с АДЕЕЛ – Как да изберете качествена фирма за вашия превоз на товари?

На практика, избирането на компания за транспортни услуги и превоз на товари е все по-сложно, заради нарастващия им брой. Сухопътният транспорт и превоз на товари е един от най-често застъпените и предлагани методи, като това прави начинанието ви по-трудно.

Когато търсите от превоз на товари, вие имате нужда от доверен партньор, който може да ви гарантира спокойствие, сигурност и професионализъм в целия процес. Спедиторската фирма, на която се доверявате, трябва да е запозната с всички изисквания и да ви предостави актуална и релевантна информация в зависимост от вашия превоз на товари.

Когато става въпрос за международен превоз на товари, ние ви съветваме да гледате комплекс от фактори и да не се увличате от гръмки надписи за „ниски цени“. Залитането по „престижни“ фирми с популярно име също може да доведе до разочарование и да не е гарант за добра и качествена услуга.

Комплексът от фактори, който ние ви препоръчваме да търсите при вашия превоз на товари, независимо какъв транспорт ще предпочетете, включва гъвкавостбезопасност на вашата пратка, срокове на доставка, цената, разбира се, както и включените в пакета услуги. Допълнителните услуги са, например, подготовка на документи и разрешителни, изготвяне на опаковки и други.

Превоз на товари с АДЕЕЛ

Превоз на товари с АДЕЕЛ

Превоз на товари с АДЕЕЛ

Специалистите в АДЕЕЛ имат  над 20 години опит в сферата на превоза на товари, като от 13 години работим като един екип  за да ви предоставим висококачествени услуги на достъпни цени. Ние сме партньор на множество фирми, производители, изложения и физически лица, които ежедневно доверяват техния превоз на товари на нас.

АДЕЕЛ може да ви предложи сухопътен, морски, въздушен превоз на товари, както и куриерски доставки, митнически услуги и още много съпътстващи ги дейности. При нас можете да намерите най-доброто решение за вашия превоз на товари. Свържете се с нас, за да получите отговори относно вашия специфичен превоз на товари. Нашият експертен екип ще ви даде информация, свързана с вида транспорт, както и нужните документи, процедурата за тяхното изготвяне и други детайли. По този начин можете да си гарантирате, че ще сте запознати с всеки елемент около превоза на товари!

Свържете се още днес с АДЕЕЛ и доверете вашия превоз на товари на нас! Ако все още се колебаете, помислете – ако търсите лично отношение, надеждна и бърза доставка, на добра цена обърнете се към нас за вашия превоз на товари!

История на превоза на товари
Революция на транспорта и превоза на товари
Транспортът и превозът на товари, каквито ги познаваме и днес
Видове транспорт за превоз на товари
Морски транспорт за превоз на товари
Въздушен транспорт за превоз на товари
Сухопътен транспорт за превоз на товари
Предимства и недостатъци на сухопътния транспорт за превоз на товари
Превоз на товари на много изгодни цени
Превоз на товари от врата до врата
Гъвкавост при превоза на товари
Най-доброто решение за превоз на товари на къси разстояния
Превоз на товари по всяко време
Недостатъци на превоза на товари с камиони
Видове превоз на товари със сухопътен транспорт
Групажен превоз на товари
Частичен (директен) превоз на товари
Цели автомобили (комплектен превоз на товари)
Експресен превоз на товари
Превоз на товари под температурен режим
Превоз на товари, категоризирани като опасни
Превоз на товари с извънгабаритни размери
Превоз на товари и вино
Какво включва превоза на товари и транспорт на вино?
Превоз на товари и транспорт на вино за Далечния Изток
Транспорт на лавандула
Транспорт на мед
Как се извършва сухопътният превоз на товари?
Как да изберете качествена фирма за вашия превоз на товари?
Превоз на товари с АДЕЕЛ