7 фактора за безопасно транспортиране на вещи с голяма стойност

7 фактора за безопасно транспортиране на вещи с голяма стойност

В зависимост от бизнеса, понякога се налага изпращането на ценни предмети с голяма стойност на далечни разстояния. Какво обаче може да се обърка? Например, удар или натиск могат да направят ценен продукт неизползваем. Възможно е той да бъде повреден и от вибрации при придвижването му. Влагата, прахът  и високите температури пък биха могли да повредят…