Търсенето на въздушно карго отбелязва рекорден ръст.

Търсенето на въздушно карго отбелязва рекорден ръст

По данни на Международната асоциация по въздушен транспорт (IATA) за март 2021 г. обемът на въздушните товари достига рекордни нива, като дори надвишава нивата преди пандемията от Covid-19  през март 2019 г. Ръстът през март 2021 г.  е с 4.4% спрямо същия период през 2019, а повишението им спрямо месец февруари тази година е с 0.4%. Краткосрочната перспектива за товарите е положителна,…

Русия изгражда най-голямото пристанище в света – как ще се отрази това на глобалната логистика?

Русия строи ново морско пристанище, чиято цел е оптимизиране на търговията и превоза на товари с Иран, Индия и Казахстан. Пристанището с капацитет на товарите 12,5 милиона тона, ще бъде изградено в Калмикия, близо до град Лаган. То ще направи връзката с Русия на действащи пристанища на Иран, Индия и Казахстан. Новото руско пристанище ще се състои от 32 терминала и други съоръжения,…