Как да спестим част от тревогите и финансите в динамичната обстановка на морския транспорт?

Днешните нестабилни времена, които размътват водите на динамичния сектор на спедицията, влияят както върху фирмите – забавяне на пратките, повишени цени, липса на контейнери и места по корабите, несигурност, така и върху крайния потребител, който е част от тази търговска верига.   Именно всички тези фактори поставят спедиторите в трудна, но ключова позиция, с чиято…