Железопътният транспорт – екология и устойчивост на глобално ниво

В съвременния свят една от най-важните характеристики на всеки бизнес е стремежът към екология и устойчивост. Това важи в най-голяма степен при транспорта. Ако искате да бъдете част от глобалната „мисъл“ за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, да имате добавена стойност на услугата и принос за по-доброто бъдеще, един от най-ефективните начини е…