Превоз на товари – Предимства и недостатъци на различните възможности

Превозът на товари е необходим както на физически лица, така и на корпоративни клиенти, работещи с по-големи по обем и тегло стоки. Предоставянето на такъв тип услуга е отговорна задача и изисква необходимия капацитет за осигуряване на техния бърз и надежден превоз. Технологичното развитие, на което сме свидетели днес, прави възможен изборът между различни алтернативи за превоз на товари. Всеки клиент, в зависимост от своята сфера на дейност, би могъл да избере най-подходящата сред тях.

Видове транспорт за превоз на товари

АДЕЕЛ предлага три вида транспорт – сухопътен, морски и въздушен. Чрез всеки един от тях би могъл да се извърши превоз на товари. В зависимост от типа и обема на стоките, които е необходимо да бъдат транспортирани, бихте могли да изберете превоз на товари с най-подходящия вид транспорт. Консултантите в екипа на спедиторска и куриерска компания Адеел с радост ще ви помогнат в избора на най-изгодното решение.

Превоз на товари 1
Превоз на товари 1 от АДЛ
Превоз на товари 2
Превоз на товари 2 от АДЛ

Сухопътен транспорт за превоз на товари

Сухопътният транспорт често е предпочитан начин за превоз на товари на по-кратки разстояния, най-вече поради изгодната си цена. Когато броят на изминатите километри не е твърде голям, транспортът се извършва в сравнително кратък период от време.

Едно от най-големите предимства на сухопътния транспорт за превоз на товари е възможността за доставка от врата до врата. В зависимост от обема на пратката, на територията на страната ние, от Адеел, ще ви предоставим подходящо превозно средство, което да я поеме от удобен за вас адрес. Ако се нуждаете от международен превоз на товари обаче, ние, от Адеел ще ви предоставим международен сухопътен транспорт с камиони. Основните дестинации за автомобилен транспорт са европейските. По направление на основните страни, членки на Европейски съюз, пътуват редовни групажни линии, които успешно обслужват натоварения трафик от и за тези страни.

Услугите, които предлагаме, освен превоз на товари, включват още опаковане и етикетиране по необходимия за превозване начин. Най-важно за нас е превозът на товари да се извърши бързо и качествено, без да се нарушават целостта и характеристиките на продуктите.

Морски транспорт за превоз на товари

„До избора на морски транспорт за превоз на товари се прибягва най-често тогава, когато крайната точка за доставка е твърде далеч и до нея най- изгодно се достига по море. Превозът на товари чрез кораб би могъл да се осъществи по два начина – с помощта на цели контейнери или групажни пратки в контейнери.

Морският транспорт е изключително подходящ за превоз на по-големи, обемни и тежки пратки. Причината е най-вече в по-ниските цени , в сравнение с въздушния транспорт. Въпреки това обаче, проблем си остава по-дългият срок за доставка и невъзможността за доставка до врата в крайната точка на получаване, без претоварване на стоката.

Въздушен транспорт за превоз на товари

От друга страна, въздушният транспорт е най-бързият начин за превоз на товари до всяка точка на света. Само няколко часа ще бъдат необходими на стоката до прехвърлянето на хиляди километри разстояние. Изборът на този начин за превоз на товари ви гарантира допълнителна сигурност  и понижаване на риска от евентуална повреда. Недостатък на въдушния транспорт за превоз на товари би могла да се окаже по-високата цена за доставка, в сравнение с останалите видове транспорт. Обърнете внимание, че някои по-големи товари не биха могли да бъдат натоварени на самолетите, кацащи на Летище София. Това е и причината за прибягване до авиокамиони за превоз на по-тежки товари.

 

Обмислете типа на стоките, които желаете да бъдат транспортирани до друга точка по света, и се свържете с екипа на Адеел! Заедно ще обсъдим спецификите на желания от вас превоз на товар и ще открием най-подходящото за вас решение! 

Вашият коментар