Независимо дали е извън работно време, национален празник или събота и неделя, тези пратки изискват незабавна обработка и доставка до крайния получател според указанията на изпращача.

АДЕЕЛ и партньорите ни по цял свят сме изключително гъвкави и благодарение на това, можем да доставим 24/7 специални пратки в цялата страна.