Транспорт на картини, музикални инструменти и художествени произведения.

Много хора се сблъскват със сериозни проблеми и най-вече с липса на време когато им се налага да изпратят в чужбина своите картини, музикални инструменти или други художествени произведения. Процесът е усложнен от допълнителни административни и митнически процедури, необходими за осъществяване на износа от България. Ние в АДЕЕЛ разбираме, че цялата бумащина не е по силите на всеки в днешното забързано ежедневие затова сме готови да Ви помогнем, когато имате нужда от международен транспорт на картини, музикални инструменти и художествени произведения.

Какво всъщност правим ние:

Ние взимаме пратката от Вашият адрес:

 •  Ние вадим разрешителното за износ от Министерството на културата;
 •  Ние Ви представляваме пред митническите власти;
 •  Ние осигуряваме опаковането. Ние НЕ работим с готови опаковки, а изработваме всяка една опаковка спрямо конкретните характеристики на пратката Ви;
 •  Ние избираме най-сигурният и бърз транспорт;
 •  Ние можем да осигурим митническо освобождаване в страната на пристигане;
 •  Ние можем да направим и застраховка на пратката.

Културните или спортните събития, които се организират на живо и се движат в строго определен график и транспортирането на съпътстващото оборудване е изключително чувствително откъм време на изпълнение. Краткотрайни срокове за пренос на реквизит, обемно и чупливо карго, понякога извънгабаритни размери, както и отдалечените дестинации, са сериозно препятствие пред много спедиторски компании. Това са поръчки, които не търпят извинения или закъснения и изискват професионално и коректно отношение. АДЕЕЛ е партньор при преноса на реквизит на много събития, концерти и изложения. Ние можем да ви предоставим нашия опит за вашите нужди.

Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?

Преносът на реквизит сам по себе си е специфично проектно карго, което се извършва с предварително договорени компании и партньори и има строго определен срок на изпълнение. 

Най-честият метод при преноса на реквизит е по въздух, защото този тип транспорт предлага най-бърз трансфер от една точка до друга. Ако проектът разполага с по-голям период от време, АДЕЕЛ може да изпълни и пренос на реквизит по суша и море. Основната характеристика на преноса на реквизит е, че се извършва от врата до врата, което предполага нуждата от мултимодален транспорт – комбинация от няколко транспортни модела.  

Преноса на реквизит - Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?

Преноса на реквизит от АДЕЕЛ – Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?

Всеки един пренос на реквизит е специфичен и изисква внимание и грижа към детайлите. АДЕЕЛ предлага на всички клиенти пренос на реквизит, като декори за постановки и ансамбли, музикални инструменти на оркестри, циркови трупи и много други. Ние можем да ви дадем и възможността да транспортирате произведения на изкуството за гостуваща изложба, например. АДЕЕЛ е партньор на редица художници и галерии, като  неколкократно сме подготвяли и изпълнявали преноса на реквизит и картини извън територията на страната.

Пренос на реквизит и произведения на изкуството

Ние се грижим за цялостното изпълнение на преноса на реквизит.

Подготвяме пратката, като се изработват специални опаковки, които да предпазят самия продукт от нараняване и повреда. Следващата стъпка в преноса на реквизит е пакетирането на всеки отделен елемент и товаренето му на съответния транспорт. При транспортирането на произведения на изкуството за гостуващи изложби, АДЕЕЛ ще организира и преноса на реквизита и картините обратно от мястото, от което са взети. По този начин можете да сте сигурни, че през всеки етап от транспорта ценностите ще бъдат защитени и предпазени.

Пренос на реквизит и произведения на изкуството след закупуването им

Представете си, че сте на почивка или посещение в България и видите картина или произведение на изкуството, което да ви накара да се влюбите в него и да искате да го притежавате.

 Това не е багаж, който можете просто да вземете с вас на борда на самолета. Освен големите размери, често този тип пренос на реквизит и произведения на изкуството е съпътстван с много бумащина и административни и митически процедури. Ние в АДЕЕЛ разбираме, че цялата организация не е по силите на всеки в днешното забързано ежедневие затова сме готови да Ви помогнем, когато имате нужда от международен транспорт на картини, музикални инструменти и художествени произведения.! Ние ще се погрижим за всеки детайл от процеса, който включва изследване на произведението от Национална Художествена Галерия, издаване на разрешително за транспортиране и застраховането му. Ние ще се погрижим за изработването на опаковки, специално създадени за тип пренос на реквизит и вашето специфично карго. Независимо дали сте закупили едно или няколко произведения на изкуството, АДЕЕЛ ще ви предложи най-добрите условия за транспорт. Когато става за пренос на реквизит, съставен от няколко произведения, ние можем да ви предоставим индивидуално или групово опаковане, в зависимост от изискванията на самия товар. Заедно ще изберем най-добрия транспорт за преноса на реквизит, за да може той да бъде в съответната дестинация по график.

Пренос на реквизит и музикални инструменти

АДЕЕЛ може да помогне и на всички, които искат да пренесат скъпи и любими музикални инструменти до друга точка на света.

Пренос на реквизит

Пренос на реквизит от АДЕЕЛ

 Процедурата по преноса на реквизит и музикални инструменти е подобна на тази, описана за произведения на изкуството, като ние ще ви съдействаме с издаването на нужните разрешителни, както и всички процедури по износ, ще подготвим специална опаковка за транспорт и ще организираме преноса на реквизит. По този начин ще можете да вземете своя скъп инструмент навсякъде, където пожелаете!

В забързаното ежедневие, доверете вашия пренос на реквизит, произведения на изкуството и музикални инструменти на АДЕЕЛ. Свържете се с нас за повече информация относно вашия специфичен пренос на реквизит.

Художествени произведения – пренос на реквизит

Транспорт на картини, музикални инструменти и художествени произведения.

Много хора се сблъскват със сериозни проблеми и най-вече с липса на време когато им се налага да изпратят в чужбина своите картини, музикални инструменти или други художествени произведения. Процесът е усложнен от допълнителни административни и митнически процедури, необходими за осъществяване на износа от България. Ние в АДЕЕЛ разбираме, че цялата бумащина не е по силите на всеки в днешното забързано ежедневие затова сме готови да Ви помогнем, когато имате нужда от международен транспорт на картини, музикални инструменти и художествени произведения.

Какво всъщност правим ние:

Ние взимаме пратката от Вашият адрес:

 •  Ние вадим разрешителното за износ от Министерството на културата;
 •  Ние Ви представляваме пред митническите власти;
 •  Ние осигуряваме опаковането. Ние НЕ работим с готови опаковки, а изработваме всяка една опаковка спрямо конкретните характеристики на пратката Ви;
 •  Ние избираме най-сигурният и бърз транспорт;
 •  Ние можем да осигурим митническо освобождаване в страната на пристигане;
 •  Ние можем да направим и застраховка на пратката.

Културните или спортните събития, които се организират на живо и се движат в строго определен график и транспортирането на съпътстващото оборудване е изключително чувствително откъм време на изпълнение. Краткотрайни срокове за пренос на реквизит, обемно и чупливо карго, понякога извънгабаритни размери, както и отдалечените дестинации, са сериозно препятствие пред много спедиторски компании. Това са поръчки, които не търпят извинения или закъснения и изискват професионално и коректно отношение. АДЕЕЛ е партньор при преноса на реквизит на много събития, концерти и изложения. Ние можем да ви предоставим нашия опит за вашите нужди.

Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?

Преносът на реквизит сам по себе си е специфично проектно карго, което се извършва с предварително договорени компании и партньори и има строго определен срок на изпълнение. Най-честият метод при преноса на реквизит е по въздух, защото този тип транспорт предлага най-бърз трансфер от една точка до друга. Ако проектът разполага с по-голям период от време, АДЕЕЛ може да изпълни и пренос на реквизит по суша и море. Основната характеристика на преноса на реквизит е, че се извършва от врата до врата, което предполага нуждата от мултимодален транспорт – комбинация от няколко транспортни модела.

Преноса на реквизит - Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?

Преноса на реквизит от АДЕЕЛ – Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?

Всеки един пренос на реквизит е специфичен и изисква внимание и грижа към детайлите. АДЕЕЛ предлага на всички клиенти пренос на реквизит, като декори за постановки и ансамбли, музикални инструменти на оркестри, циркови трупи и много други. Ние можем да ви дадем и възможността да транспортирате произведения на изкуството за гостуваща изложба, например. АДЕЕЛ е партньор на редица художници и галерии, като  неколкократно сме подготвяли и изпълнявали преноса на реквизит и картини извън територията на страната.

Пренос на реквизит и произведения на изкуството

Ние се грижим за цялостното изпълнение на преноса на реквизит. Подготвяме пратката, като се изработват специални опаковки, които да предпазят самия продукт от нараняване и повреда. Следващата стъпка в преноса на реквизит е пакетирането на всеки отделен елемент и товаренето му на съответния транспорт. При транспортирането на произведения на изкуството за гостуващи изложби, АДЕЕЛ ще организира и преноса на реквизита и картините обратно от мястото, от което са взети. По този начин можете да сте сигурни, че през всеки етап от транспорта ценностите ще бъдат защитени и предпазени.

Пренос на реквизит и произведения на изкуството след закупуването им

Представете си, че сте на почивка или посещение в България и видите картина или произведение на изкуството, което да ви накара да се влюбите в него и да искате да го притежавате. Това не е багаж, който можете просто да вземете с вас на борда на самолета. Освен големите размери, често този тип пренос на реквизит и произведения на изкуството е съпътстван с много бумащина и административни и митически процедури. Ние в АДЕЕЛ разбираме, че цялата организация не е по силите на всеки в днешното забързано ежедневие затова сме готови да Ви помогнем, когато имате нужда от международен транспорт на картини, музикални инструменти и художествени произведения.! Ние ще се погрижим за всеки детайл от процеса, който включва изследване на произведението от Национална Художествена Галерия, издаване на разрешително за транспортиране и застраховането му. Ние ще се погрижим за изработването на опаковки, специално създадени за тип пренос на реквизит и вашето специфично карго. Независимо дали сте закупили едно или няколко произведения на изкуството, АДЕЕЛ ще ви предложи най-добрите условия за транспорт. Когато става за пренос на реквизит, съставен от няколко произведения, ние можем да ви предоставим индивидуално или групово опаковане, в зависимост от изискванията на самия товар. Заедно ще изберем най-добрия транспорт за преноса на реквизит, за да може той да бъде в съответната дестинация по график.

Пренос на реквизит и музикални инструменти

Пренос на реквизит

Пренос на реквизит от АДЕЕЛ

АДЕЕЛ може да помогне и на всички, които искат да пренесат скъпи и любими музикални инструменти до друга точка на света. Процедурата по преноса на реквизит и музикални инструменти е подобна на тази, описана за произведения на изкуството, като ние ще ви съдействаме с издаването на нужните разрешителни, както и всички процедури по износ, ще подготвим специална опаковка за транспорт и ще организираме преноса на реквизит. По този начин ще можете да вземете своя скъп инструмент навсякъде, където пожелаете!

В забързаното ежедневие, доверете вашия пренос на реквизит, произведения на изкуството и музикални инструменти на АДЕЕЛ. Свържете се с нас за повече информация относно вашия специфичен пренос на реквизит.

Как се организира и изпълнява преноса на реквизит?
Пренос на реквизит и произведения на изкуството
Пренос на реквизит и произведения на изкуството след закупуването им
Пренос на реквизит и музикални инструменти