Карго застраховката е застраховка на товари по време на превоза им, независимо от начина на транспортиране или превозното средство. Поемат се разходите при загуба или повреда на товарите, при транспортиране. Карго застраховките се предлагат различни покрития и съответно различна степен на застраховане. С карго застраховка можете да постигнете пълно покритие, ограничено покритие или минимално покритие в зависимост от клаузите, които сте избрали в застраховката.

АДЕЕЛ има сключен абонаментен застрахователен договор със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ за сключване на карго застраховки на клиентите ни:

По този договор ние можем да предложим на клиентите си:

Застраховки на товари до Европа

Застраховки на товари до дестинации извън Европа

Институтски карго клаузи /А/ според оригиналните „Лондонски клаузи“

Клауза /A/1.1.87 при внос

Клауза /A/1.1.09 при износ

Покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

 

Ако все още имате въпроси, на които не сме отговорили, свържете се с нас на 02/9789873, 0885140869, както и на sales@adlbg.com. Може да разгледате и информацията за международни пратки.