Групажните пратки – какво представляват и за какво са подходящи

Групажните пратки (groupage) са все по-разпространени и в международната, и в местната търговия. Те представляват групиране на малки пратки от стоки, които имат същия или близък произход и местоназначение, така че да образуват по-управляема товарна единица (полуремарке, морски товарен контейнер за превоз, въздушен контейнер и др.).Или иначе казано групажните пратки са стоки, групирани заедно, но изпращани от няколко различни компании в рамките на един и същи товар.Операцията по съединяване на стоките в единични групажни пратки се нарича консолидация; противоположната дейност при пристигането (разделяне на партидите) се нарича дегрупиране (degroupage).

Защо групажните пратки са много добър избор

Групажни пратки 1

Групажни пратки – Вижте още!

Групажните пратки имат някои доста съществени предимства:
 • Като се има предвид, че с едно транспортиране се превозват няколко товара, различни компании си поделят разходите по превоза. Това позволява на клиентите да реализират значителни спестявания и прави групажните пратки много бюджетен вариант.
 • Групажните пратки дават възможност за транспортиране на малки товари.
По-големите транспортни средства няма да искат да превозват малки товари по отделно. В този случай на помощ идва опцията за групажни пратки, която позволява да се осигури логистична услуга дори за сравнително малък товар.
 • Групажните пратки са възможни извън страната – всеки, който има нужда от транспорт на стоки от/до Европейски страни и Турция, може да се възползва от практичността на групажните пратки.
 • На групажните пратки също може да се осигури специален температурен режим, като се внимава качеството на стоките да не се променя по време на транспортирането.
 • Сигурност на групажните пратки – намалява се вероятността от счупване на товара, тъй като няма претоварване на стоки по време на транспортиране и има намален риск от повреда на стоката.
 • С групажните пратки се ограничава рискът от загуба поради факта, че има добра проследяемост на товарите.
 • Друго предимство на групажните пратки е намаляването на разходите за опаковане
 • Често групажните пратки съдържат застраховка
 • Гъвкавост при групажните пратки – групажният транспорт има по-голям капацитет за адаптиране към промените в последната минута, поради вероятността от увеличаване или намаляване на товара, който трябва да се транспортира.
 • Скоростта за доставка и товаро-разтоварните операции при групажните пратки е по-висока, тъй като всички стоки се транспортират заедно и се избягват промени по фиксираните маршрути. Това ускорява процеса на транспортиране и следователно подобрява точността на доставката.
 • Консолидацията на групажни пратки в общ транспорт намалява вредното въздействие върху околната среда, сравнено с индивидуалния транспорт за всяка стока.

Какво обичайно се превозва с групажни пратки 

Групажни пратки 2

Групажни пратки – разберете сега!

Принципът на групажа може да се приложи практически за всеки продукт, тъй като не всички клиенти имат достатъчно продукти, за да поръчат пълен транспорт. Ситуацията може да е различна при превоза на опасни товари, където не би било желателно да се поставят тези товари заедно с други.Най-често срещаните видове групажни пратки по суша са доставка на строителни материали, доставка на хранителни продукти, доставка на различни мебели и стоки за бита, конфекция, както и доставките на стоки от врата до врата. За превоза на групажните пратки се използват камиони.В морския транспорт групажните пратки се срещат и в области като преместване на производствени мощности и друго технологично оборудване. Особено при по-големи поръчки за внос/износ, транспортирането на групажни пратки е по-изгодно от финансова гледна точка, отколкото поемането на задължение за плащане на транспортни услуги само от една компания.Транспортирането по вода на групажните пратки се извършва в:
 • Стандартни контейнери
 • LCL (Less than Container Load) контейнери – пълни с артикули от различни изпращачи, за да се постигне максимално използване на обема на контейнера
 • Отворени контейнери
 • Хладилни контейнери – за транспортиране на групажни пратки на стоки, изискващи специални температурни условия.
Повечето от тези контейнери могат да се използват и при групажните пратки, пренасяни по суша.

Комбиниран транспорт за групажни пратки

Този вариант на превоз на групажни пратки е често използват метод – той комбинира видове транспорт, които гарантират оптимални цени за групажните пратки, благодарение на избора на оптимален маршрут.Такова транспортиране на групажни пратки включва комбинации като суша-море или въздух-море.

Нещо любопитно – ИТ решения помагат при планирането и натоварването на групажните пратки

Създаден е специализиран софтуер за подобряване на логистичните дейности при обработка на групажни пратки. Един пример е TMS (Система за управление на транспорта), която улеснява транспортните операции. Програмите се използват и за подпомагане на складовите служители при обработката на групажни пратки. Например, WMS (Система за управление на склада) позволява да се намали броят на грешките и да се ускори времето за допълване, като същевременно помага за по-доброто управление на складовата площ.Транспортните средства не са „разтегателни” и оптималното подреждане на товара, особено при групажните пратки, влияе както на транспортните разходи, така и на тяхната безопасност. Не всичко може да се постави в палетизирана форма и оптималното разположение е от особено значение, когато става дума за товари с необичайни размери и тегло, както и с различни приоритети. Към днешна дата са налични мултифункционални софтуерни решения, които помагат да се определят най-добрите модели на използване на капацитета, като се вземат предвид спецификата и приоритета на отделните групи стоки в групажните пратки, както и оптималното им местоположение в контейнера.
Групажни пратки 3

Групажни пратки – Научете още!

Вече надали имате съмнения в изключителното удобство и предимства на групажните пратки  – този вид транспортиране е еднакво функционален както за логистичните фирми, така и за компаниите, които искат бързо, надеждно и бюджетно да превозват стоки от и към тях.

Ние от АДЕЕЛ можем да ви предложим транспорт на групажни пратки, различни опции за контейнери и голям набор от допълнителни услуги

Не е необходимо да знаете всичко за групажните пратки, но ако искате да научите повече, не се колебайте да ни попитате – нашия любезен и компетентен екип ще отговори на всички ваши въпроси. Оставете на нас да се погрижим за вас и вашите групажни пратки!

Групажните пратки – какво представляват и за какво са подходящи

Защо групажните пратки са много добър избор

Какво обичайно се превозва с групажни пратки

Комбиниран транспорт за групажни пратки

Нещо любопитно – ИТ решения помагат при планирането и натоварването на групажните пратки

Ние от АДЕЕЛ можем да ви предложим транспорт на групажни пратки, различни опции за контейнери и голям набор от допълнителни услуги