Обемни и тежки пратки

Обемни пратки

въздушно карго  Таксуваното тегло е база за изчисление на въздушното навло и такси при някои от превозвачите. Таксуваното тегло е брутното или обемното тегло на товара, в зависимост от това кое е по-голямо.

въздушно карго  Обемните килограми се изчисляват по формулата: Дължина ((в см) х Широчина (в см) х Височина (в см)) / 6000. По тази формула един куб. м. отговаря на 166.7 обемни килограма.

въздушно карго  В случай, че кашоните са с еднакви размери, получената стойност се умножава по броя на кашоните. Ако кашоните са с различни размери, обемните килограми се изчисляват за всеки кашон. Изчисленото обемно тегло служи за сравнение с брутното тегло на товара и за таксуемо се взима по-голямото от двете.

Закръгления - пример:
1ви кашон - размери 70 х 100 х 50 см с реално тегло 35 кг.
2ри кашон - размери 65 х 85 х 45 см. с реално тегло 60 кг.
70х100х50 / 6000 = 58,33 обемни килограма.
65х85х45 / 6000 = 41,43 обемни килограма
В този пример, първият кашон е с по-високо обемно тегло, докато вторият кашон с по-високо
реално тегло.
Въпреки, че пратката реално тежи 85 килограма, ще се таксува от авиолинните, 1 кашон - 58.33 кг, 2 кашон 60 кг или общо 118,5 кг.

въздушно карго  Калкулатор за обемно тегло можете да намерите тук!

Тежки и извънгабаритни товари

въздушно карго  Поради технически особености, не всички товари могат да бъдат обработени и натоварени на самолетите, кацащи на летище София.

въздушно карго  Това налага използването на допълнителен сервиз RFS (Road Feeder Service) или т.н. „авиокамион“ за вашите по-тежки и обемни пратки.

въздушно карго  Този сервиз прави връзката между големите европейски летища и летище София.

въздушно карго  По правило за такива товари се взимат:

1. Товари, при които някой от размерите превишава 240 см х 150 см х 114 см.

2. Товари с тегло равно или повече от 500 кг на товарна единица.

въздушно карго  Консултирайте се с нашите специалисти. Те ще ви помогнат да добиете реална представа за възможностите за транспорт на вашето възудшно карго.