Най-разпространените видове ISO контейнери са следните:

Стандартен 20-футов контейнер

20 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).

 Стандартен 40-футов контейнер

40 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’DV.40 футов контейнер с увеличен обем (HighCube)

40 футов контейнер с увеличен обем

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).Открит отгоре 20 футов контейнер

Открит отгоре 20 футов контейнер

Използва се за обемни товари, които трябва да се товарят с кран, отгоре. Приема се за 1 TEU. Обозначава се с 20’ОТ.Открит отгоре 40 футов контейнер

Открит отгоре 40 футов контейнер

Използва се за високи и за дълги товари, които трябва да се товарят с кран отгоре. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’ОТ.20 футов флет-рек контейнер 

20 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 1 TEU, ако товарът не излиза извън едно контейнерно място (слот).В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 20’Flat-rack.

40 футов флет-рек контейнер 

40 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 2 TEU, ако товарът не излиза извън две контейнерни места (слота).В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 40’Flat-rack.

20 футов хладилен контейнер

20 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим.Има електрически задвижван хладилен агрегат. Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 1 TEU. Обозначава се с 20’Reefer.

40 футов хладилен контейнер

40 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим. Има електрически задвижван хладилен агрегат.Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 2 TEU. Обозначава се с 40’Reefer.

Контейнерен транспорт – всичко, което е интересно и полезно да знаете 

Появата на контейнера като универсално средство за пренасяне на стоки оказа влияние върху развитието на международната търговия и промени изцяло тенденции в световния пазар.

Но как се стигна до това контейнерният транспорт да се наложи толкова?Нека се върнем малко назад във времето.

Контейнерен транспорт: малко история 

Контейнерен транспорт 1

Контейнерен транспорт – Вижте още!

Съвременният контейнерен транспорт отпразнува своята 60-та годишнина през 2016 г. Почти от първото пътуване използването на този метод за транспорт на стоки непрекъснато нараства и само през първите пет десетилетия контейнерният транспорт превозва около 60% от стойността на товарите, изпратени по море.Идеята за използване на някакъв вид контейнерен транспортен не е съвсем нова. Кутии, подобни на съвременните контейнери, са били използвани за комбиниран железопътен и конен транспорт в Англия още през 1792 г. Правителството на САЩ използвало малки контейнери със стандартен размер по време на Втората световна война, което се оказало средство за бързо и ефективно разтоварване и разпределение на доставките. Отделно от това, през 1955 г. Малкълм П. Маклийн от Северна Каролина, САЩ, който от шофьор на камион се развива до успешен транспортен предприемач, купува параходна компания с идеята да транспортира цели ремаркета на камиони с карго, което си остава вътре в тях. Той осъзна, че би било много по-лесно и по-бързо да има един контейнер, който може да бъде повдигнат от превозно средство директно на кораб, без първо да се налага да разтоварва съдържанието му. Неговите идеи за контейнерен транспорт се основават на теорията, че ефективността може да бъде значително подобрена чрез интермодална транспортна система („intermodalism“), в която един и същ контейнер, с едно и също карго, може да бъде транспортиран с минимално прекъсване чрез различни видове транспорт по време на пътуването си.Така, чрез контейнерен транспорт, товарите могат да се преместват безпроблемно между кораби, камиони и влакове. Това опростява целия логистичен процес и в крайна сметка прилагането на тази идея за контейнерен транспорт довежда до революция в транспорта на товари и международната търговия през следващите 50 години.По този начин контейнерният транспорт носи огромни ползи за международната търговия по отношение на намаляване на транспортните разходи, щетите на стоки и кражбите. Тъй като при контейнерния транспорт продуктът остава вътре от самото начало, от производителя до крайния клиент, веригата за разпространение е опростена и всяко преместване е автоматизирано, благодарение на използването на специфични средства.

Контейнерният транспорт в наши дни

Международните превози на стоки, особено в морския сектор, се базират основно на контейнерен транспорт. Тези контейнери се произвеждат в стандартни размери и могат да се транспортират ефективно на дълги разстояния и да се прехвърлят от дадено транспортно средство, без да се отварят. Стандартизираният контейнерен транспорт трансформира корабоплаването и въобще транспортната индустрия, позволявайки лесно превозване на стоки с железопътен, шосеен и корабен транспорт, тъй като контейнерите могат да се поберат с лекота в различни видове превозни средства.

Контейнерният транспорт и стандартизацията на контейнерите 

Контейнерен транспорт 2

Контейнерен транспорт – разберете сега!

Най-логичната стъпка след развитието на интермодалната транспортна система бе стандартизацията на контейнерите, използвани за контейнерен транспорт. Размерите на контейнерите биват стандартизирани така, че те да могат да бъдат най-ефективно подредени – по този начин кораби, влакове, камиони и кранове на пристанището могат да бъдат специално монтирани или построени според спецификацията на даден размер.Тази стандартизация при контейнерния транспорт сега се прилага в глобалната индустрия, благодарение на работата на Международната организация по стандартизация (ISO), която през 1961 г. определя стандартни размери за всички контейнери. Двата най-важни и най-често използвани размера в контейнерния транспорт дори днес са дължините 20 фута и 40 фута (1 фут=30.48см). В контейнерния транспорт  20-футовият контейнер се нарича Twenty-foot Equivalent Unit (TEU), а 40-футовият става известен като Forty-foot Equivalent Unit (FEU) и е най-често използваният контейнер днес.

Контейнерният транспорт използва различни видове контейнери – ето някои от тях:

  • Контейнер за сухо съхранение (Dry storage container) при контейнерен транспорт – най-често използваният вид транспортни контейнери, които споменахме и по-горе. Употребяват се за превоз на сухи материали и се предлагат в размери 20 фута, 40 фута и 10 фута.
  • Плоски стелажни контейнери (Flat rack containers) за контейнерен транспорт– те съдържат сглобяеми страни, които се сгъват, могат да се зареждат отгоре или отстрани и са идеални за контейнерен транспорт на лодки, оборудване, автомобили и други. Предлагат се в размери от 20 фута и 40 фута.
  • Контейнерен транспорт с Отворени странични контейнери (Open side storage container )– тук вратите на контейнерите могат да се отварят изцяло отстрани, което позволява по-широко натоварване на материали; идеални за контейнерен транспорт на зеленчуци, например.
  • Отворени отгоре контейнери (Open top containers) за контейнерен транспорт – както подсказва името им, тези контейнери нямат покрив, което позволява превоз на стоки с всякаква височина, като трупи или машини.
  • Контейнерен транспорт с Хладилни контейнери (Refrigerated ISO containers) – за хранителни или фармацевтични стоки.
Има и други видове контейнери за контейнерен транспорт, които са по-строго специализирани, като напр. Изолирани или термични, Резервоари, „Барабани“ и т.н.

Пратките с контейнерен транспорт се класифицират според това колко са крайните получатели:

Контейнерен транспорт 3

Контейнерен транспорт – научете повече!

FCL (Full Container Load) контейнер с пълен товар – когато стоките трябва да бъдат получени от един получател, независимо дали е достигнато максималното тегло/или максималният обем, или не. Този вид контейнерен транспорт обикновено се предпочита от тези, които имат големи количества стоки за изпращане за един получател;LCL (Less than Container Load) контейнер с частичен товар – когато контейнерният транспорт  се извършва с неекслузивно използване на контейнера. В този случай наемането на контейнерен транспорт може да бъде организирано така, че да осигури множество получатели. Иначе казано ако стоките, които трябва да бъдат изпратени, не са достатъчни за запълване на стандартен контейнер, товарът се групира с други партиди за същата дестинация – така наречените групажни пратки с контейнерен транспорт.В заключение можем да обобщим, че има широка гама контейнерен транспорт.И уверено можем да кажем, че след Втората Световна Война контейнерният транспорт е най-използваният в света.Ние от АДЕЕЛ ще ви предложим няколко вида контейнерен транспорт и ще се погрижим вашето карго да пристигне навреме и в отлично състояние.Ако имате някакви въпроси относно контейнерния транспорт, не се колебайте да ни попитате.Въпросите са от вас, отговорите и удовлетворяването на вашите нужди са от АДЕЕЛ!
Контейнерен транспорт – всичко, което е интересно и полезно да знаете
Контейнерен транспорт: малко история
Контейнерният транспорт в наши дни
Контейнерният транспорт и стандартизацията на контейнерите
Контейнерният транспорт използва различни видове контейнери – ето някои от тях
Пратките с контейнерен транспорт се класифицират според това колко са крайните получатели
Прочетете за транспорта на  контейнерен транспорт