Видове контейнери

Най-разпространените видове ISO контейнери са следните:

Стандартен 20-футов контейнер

20 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).

 Стандартен 40-футов контейнер

40 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’DV.40 футов контейнер с увеличен обем (HighCube)

40 футов контейнер с увеличен обем

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).Открит отгоре 20 футов контейнер

Открит отгоре 20 футов контейнер

Използва се за обемни товари, които трябва да се товарят с кран, отгоре. Приема се за 1 TEU. Обозначава се с 20’ОТ.Открит отгоре 40 футов контейнер

Открит отгоре 40 футов контейнер

Използва се за високи и за дълги товари, които трябва да се товарят с кран отгоре. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’ОТ.20 футов флет-рек контейнер 

20 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 1 TEU, ако товарът не излиза извън едно контейнерно място (слот).В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 20’Flat-rack.

40 футов флет-рек контейнер 

40 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 2 TEU, ако товарът не излиза извън две контейнерни места (слота).В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 40’Flat-rack.

20 футов хладилен контейнер

20 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим.Има електрически задвижван хладилен агрегат. Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 1 TEU. Обозначава се с 20’Reefer.

40 футов хладилен контейнер

40 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим. Има електрически задвижван хладилен агрегат.Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 2 TEU. Обозначава се с 40’Reefer.

Прочетете за транспорта на международни пратки