bulgaria version english version
  • Телефони: 02/9789873; 02/4414589
  • Мобилен телефон: 0885140869
  • E-mail: sales@adlbg.com

Видове контейнери

Най-разпространените видове ISO контейнери са следните:

Стандартен 20-футов контейнер

20 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).

Външни размери
Дължина Широчина Височина
6,058 м 2,438 м 2,591 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
5,898 м 2,352 м 2,393 м 2,340 м 2,280 м
Обем Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
33,20 м3 28 260 кг 2 220 кг 30 480 кг


 Стандартен 40-футов контейнер

40 фута контейнер

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’DV.

Външни размери
Дължина Широчина Височина
12,192 м 2,438 м 2,591 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
12,032 м 2,352 м 2,393 м 2,340 м 2,280 м
Обем Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
67,70 м3 28 860 кг 3 640 кг 32 500 кг


40 футов контейнер с увеличен обем (HighCube)

40 футов контейнер с увеличен обем

Използва се за всички видове генерални товари. Приема се за базова мерна единица в контейнерния превоз – 1 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). Обозначава се с 20‘DV (Dry van).

Външни размери
Дължина Широчина Височина
12,192 м 2,438 м 2,896 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
12,032 м 2,352 м 2,698 м 2,340 м 2,585 м
Обем Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
76,40 м3 28 660 кг 3 840 кг 32 500 кг


Открит отгоре 20 футов контейнер

Открит отгоре 20 футов контейнер

Използва се за обемни товари, които трябва да се товарят с кран, отгоре. Приема се за 1 TEU. Обозначава се с 20’ОТ.

Външни размери
Дължина Широчина Височина
6,058 м 2,438 м 2,591 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
5,902 м 2,350 м 2,348 м 2,340 м 2,280 м
Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
28 180 кг 2 300 кг 30 480 кг


Открит отгоре 40 футов контейнер

Открит отгоре 40 футов контейнер

Използва се за високи и за дълги товари, които трябва да се товарят с кран отгоре. Приема се за 2 TEU. Обозначава се с 40’ОТ.

Външни размери
Дължина Широчина Височина
12,192 м 2,438 м 2,591 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
12,036 м 2,350 м 2,348 м 2,340 м 2,280 м
Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
26 680 кг 3 800 кг 30 480 кг


20 футов флет-рек контейнер

20 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 1 TEU, ако товарът не излиза извън едно контейнерно място (слот).

Външни размери
Дължина Широчина Височина
5,96 м 2,40 м 2,29 м
Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
37 000 кг 3 000 кг 40 000 кг

В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 20’Flat-rack.

40 футов флет-рек контейнер

40 футов флет-рек контейнер

Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари. Приема се за 2 TEU, ако товарът не излиза извън две контейнерни места (слота).

Външни размери
Дължина Широчина Височина
11,65 м 2,37 м 1,96 м
Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
44 650 кг 5 250 кг 50 000 кг

В противен случай, се резервират толкова места върху колкото излиза товара. Обозначава се с 40’Flat-rack.

20 футов хладилен контейнер

20 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим.Външни размери
Дължина Широчина Височина
6,058 м 2,438 м 2,591 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
5,456 м 2,294 м 2,160 м 2,290 м 2,264 м
Обем Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
28,40 м3 27 540 кг 2 940 кг 30 480 кг

Има електрически задвижван хладилен агрегат. Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 1 TEU. Обозначава се с 20’Reefer.40 футов хладилен контейнер

40 футов хладилен контейнер

Използва се за товари, които трябва да пътуват под специален температурен режим. Има електрически задвижван хладилен агрегат.Външни размери
Дължина Широчина Височина
12,192 м 2,438 м 2,591 м
Вътрешни размери Размери на вратата
Дължина Широчина Височина Широчина Височина
11,590 м 2,288 м 2,400 м 2,290 м 2,569 м
Обем Макс. полезно тегло
Тегло на тара Макс. общо тегло
67,50 м3 29 400 кг 4 600 кг 34 000 кг

Нуждаe се от електрическо захранване на борда на кораба и на терминалите. При превоз по шосе му се закача подвижен дизелов хладилен агрегат. Заема 2 TEU. Обозначава се с 40’Reefer.Навигация bottom-a

Последвайте ни:

ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

2018 © Всички права запазени. ADL Ltd - Anywhere Delivery and Logistics.
Created by рекламна агенция M&M Vision